AB’ye narenciye ihracatında kriterler değişti

AB’nin düzenlemesi doğrultusunda, AB ülkelerine limon, greyfurt, nar ihracatında belirlenen sıklıkta pestisit kalıntı analizlerine devam edilirken, portakal ve mandalina ihracatı 26 Ocak’tan itibaren resmi model sertifika ile numune ve analiz sonuçları eşliğinde yapılmaya başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, AB üyesi ülkeler ile İngiltere’ye portakal, mandalina, greyfurt, limon ve nar ihracatında ürün analizlerine yönelik yeni uygulamayı, ihracatçılara duyurdu.

Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri (DKİB) söz konusu gelişmeyi “2022/28 AB/YMS İhracatı (Limon-Greyfurt-Portakal-Nar-Mandalina) Hk.” başlıklı Sirkülerle üyelerine bildirdi.

Mandalina ve portakal numune ve analiz sonuçlarıyla ihraç edilebilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yazısında, Avrupa Birliği’ne (AB) (İngiltere dahil) taze portakal, mandalina/mandarin, limon, greyfurt ihracatıyla ilgili olarak 27 Ağustos 2021 tarihinden itibaren ihracata konu tüm partilerde %50 oranında, nar için ise %20 oranında pestisit kalıntı analiz sıklığı uygulanacağına ilişkin 26 Ağustos 2021 tarihli Bakanlık talimatı hatırlatılarak,

AB Komisyonu’nun 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünde 2021/2246/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile yapmış olduğu güncellemeler kapsamında ülkemiz menşeli mandalina (taze veya kurutulmuş) ve portakal (taze veya kurutulmuş) 2019/1793/AB sayılı Tüzüğün Ek-I’inden çıkartılıp, Ek-II’ye eklendiği, 26 Ocak 2022 tarihinden itibaren söz konusu ürünlere resmi model sertifika ile numune ve analiz sonuçlarının eşlik etmesi gerektiği ifade edildi.

Model Sertifika Düzenleme Prosedürü dikkate alınacak

Buna göre 26 Ağustos 2021 tarihli talimat yürürlükten kaldırıldığı vurgulanan yazıda, AB’ye (İngiltere hariç) portakal, mandalina/mandarin ihracatıyla ilgili olarak 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünü değiştiren 2021/2246/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü hükümleri doğrultusunda hazırlanarak, 26 Ocak 2022 tarihi itibariyle, yazı ekinde gönderilen Avrupa Birliği Ülkelerine Taze Meyve ve Sebze İhracatı Model Sertifika Düzenleme Prosedürü ve eklerinin dikkate alınması istendi.

Yazıda devamla; AB’ye mandalina (taze veya kurutulmuş) ve portakal (taze veya kurutulmuş) ihracatı için Bitki Sağlık Sertifikası talep edilmesi durumunda; öncelikle Model Sertifika zorunluluğu konusunda ihracatçının bilgilendirileceği ve Model Sertifikası olmayan ihracat partisi için Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmeyeceğinin altı çizildi.

Limon, greyfurt, nar ihracatında pestisit kalıntı analizine devam!

Diğer taraftan AB’ye (İngiltere dahil) limon, greyfurt, nar ihracatıyla ilgili olarak 26 Ocak 2022 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurulacak:

1.İhracata konu limon (taze) ve greyfurt (taze) partilerinde %50 oranında pestisit kalıntı analiz sıklığı uygulanmalıdır. (Bu sıklık İngiltere’ye taze portakal ve mandarin ihracatı için de geçerlidir.)

2.İhracata konu nar (taze/soğutulmuş) partilerinde %20 oranında pestisit kalıntı analiz sıklığı uygulanmalıdır.

3.İhracatçı veya üretici her firmanın ilk ihracat partisi, mutlaka pestisit kalıntı analizine tabi tutulmalıdır.

Pestisit kalıntı analiz sıklığının takibi

4.Pestisit kalıntı analiz sıklığının takibi zirai karantina müdürlüğünce (zirai karantina müdürlüğünün olmadığı illerde ise bitkisel üretim ve bitki sağlığı şube müdürlüğünce) hazırlanacak bir programla takip edilmeli, kontrol sıklığına denk gelen parti için pestisit kalıntı analizi yapılmak üzere il müdürlüğü gıda ve yem şube müdürlüğü tarafından numune alınmalıdır.

5.Bir izlenebilirlik sistemi oluşturmayan ihracatçı firmaların ürünlerinin AB’ye ihracatında sertifika düzenlenmemelidir.

6.İhracatçı, yapılacak kontroller öncesinde ambalajlanmış ve etiketlenmiş ihraç partisini, ihracat beyannamesinde belirtilen miktara denk olacak şekilde hazır hale getirmelidir.

Eksik parti ihraç edilemeyecek

7.İhraç partisinin ihracat beyannamesinde belirtilen miktardan eksik olduğunun tespit edilmesi ve/veya etiketlenmemiş veya etiket ürün ambalajından kolayca ayrılabilecek/düşebilecek durumda ise üründe kalıntı analizi için numune alma işlemi gerçekleştirilmemelidir. Bu durumda ihracat başvurusu ret edilmelidir.

8.Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Sistemi (AB-RASFF) kapsamında taze meyve ve sebze ihracatında bildirim almış ihracatçı firmanın bildirimden sonra yapacağı bildirime konu taze meyve veya sebze ihracatında üst üste 10 sevkiyatta (sevkiyat; ürün parti veya partilerini içeren nakliye aracıdır, sevkiyat içerisinde her partiden numune alınmalıdır) %100 oranında pestisit kalıntı analiz sıklığı uygulanmalıdır. Bu sevkiyatların herhangi birinde pestisit kalıntısı yönüyle uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda olumsuzluğun tespit edildiği sevkiyattan sonraki üst üste 10 sevkiyatta %100 analiz sıklığı uygulamasına devam edilmelidir.

9.Bildirimle ilgili hata kaynağının tespitine yönelik olarak ihracatçı, paketleme yeri ve birincil üreticide gerekli denetim ve kontroller ivedilikle yapılmalıdır.

RASFF bildirimi alan firmaların takibi

10.Bildirim alan ihracatçı firmaların takibi il müdürlüğü gıda ve yem şube müdürlüğü tarafından yapılmalı ve zirai karantina müdürlüğü/bitkisel üretim ve bitki sağlığı şube müdürlüğü bilgilendirilmelidir.

11.Üretimden ihracatına kadar zincirin her aşamasında sorumlu olan tüm ilgililere AB mevzuatı gereklilikleri ve güncel AB mevzuatının takibi hakkında (https://ec.europa.eu/food/plants/pesticides/eu-pesticides-database_en) gerekli bilgilendirmeler yapılmalıdır. Ayrıca Genel Müdürlüğümüz web sayfasında yer alan üretici bilgi köşesinde yayımlanan ( www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Belgeler/Uretici_Bilgi_Kosesi ) “Taze Meyve Sebzelerin Üretim ve Hasat Sonrası Aşamalarının Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu”na tüm ilgililerin erişimi sağlanmalıdır.

Pestisit analizlerinde neye bakılacak?

12.AB’ye ihraç edilecek limon, greyfurt, nar partilerinde yaptırılacak pestisit analizlerinde diğer aktif maddelerin yanında özellikle “Prochloraz”, “Chlorpyrifos / Chlorpyrifos-ethyl” ve” Chlorpyrifos-methyl” aktiflerinin analizi laboratuvardan talep edilmeli, Analiz Raporunda özellikle bu aktiflerin analizinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.

13.Limon, greyfurt, nar partilerinde pestisit kalıntı kontrolü için alınan numuneler “Seçilmiş Ürün Gruplarında Pestisit Analizinde Yetkili Laboratuvarlar” listesinde olan laboratuvarlara gönderilmelidir. Laboratuvar listesi GGBS/Mevzuat modülünde “Pestisit Analizinde Yetkili Laboratuvarlar” adı ile yer almaktadır. Aynı zamanda laboratuvar listesinin güncel hali Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden (direkt erişim linki www.tarim.gov.tr/Konular/Gida-Ve-Yem-Hizmetleri/Ithalat-Ihracat/Bitkisel-Kokenli-Gida-Ve-Yemlerin-ihracati) takip edilmelidir.

14.Analiz Raporu’nun değerlendirilmesinde AB’nin Maksimum Kalıntı Limitleri (MRLs) dikkate alınmalıdır. AB MRL değerleri Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği Ek-3’ünde yer almakla birlikte https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/mrls/?event=search.pr linkinden güncel listeye ulaşılabilmektedir.

AB limitlerine uygun partilere Sağlık Sertifikası düzenlenecek

15.Pestisit kalıntı analiz sonucu, güncel AB pestisit kalıntı limitlerine uygun olan partilere Sağlık Sertifikası düzenlenmelidir.

16.Pestisit kalıntı analizi sonucunda Ülkemizde ruhsatlı olmayan, imalatı, ithalatı ve kullanımı kısıtlanmış veya yasaklı bir aktif maddenin tespit edilmesi durumunda; ürünün ihracatına izin verilmemeli ve hata kaynağının tespitine yönelik izlenebilirlik denetimi başlatılmalıdır.

17.Muayene ve Analiz Raporu ile Sağlık Sertifikası olmayan analiz sıklığına denk gelen ihracat partisi için Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmemeli, ihracatçı ilgili il müdürlüğü gıda ve yem şube müdürlüğüne yönlendirilmelidir.

Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.”

Yazı ekinde; Resmi Model Sertifika Örneği, Resmi Model Sertifika Örneği Bulgaristan, Düzeltme Resmi Model Sertifika Örneği, Düzeltme Resmi Model Sertifika Örneği Bulgaristan ile AB’ye Taze Meyve ve Sebze (portakal, mandarin) İhracat Prosedürü belgeleri yer aldı.

Kaynak: www.gidahatti.com

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Çok Okunanlar

Benzer Haberler
KAÇIRMA

Çanakkale, İzmir, Manisa ve Uşak’ta orman yangını… 575 hektarlık alan zarar gördü!

Çanakkale Eceabat'ta dün akşam saatlerinde tarım arazisinde ve ormanlık...

Abbas Güçlü Ormanlarımız nasıl yok oluyor?

Hemen her yıl büyük orman yangınları yaşanıyor ve kahroluyoruz....

Gazi Kutlu: Tarımsal üretim planlanmasında stratejik ürünler belli oldu

Ekimde başlayacak sezonla 2024'ün ülkemizin tarımsal üretim planlamasına geçiş...

Kurak arazileri yeşertecek yeni formül: Sulamasız Tarım

https://youtu.be/gdTCyVahCYg?feature=shared Herhangi bir su kaynağı, elektrik, sondaj ya da basınçlı...