Tarım ve orman alanlarıyla ilgili teklif TBMM’de

0
396

Meclis Başkanlığına, Orman Kanunu ve diğer kanunlarda yapılması öngörülen değişiklikleri içeren bir kanun teklifi sunuldu.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan bir kanun teklifi, Orman Kanunu ve diğer kanunlarda yapılması öngörülen değişiklikleri içeriyor ve Meclis Başkanlığına sunuldu.

Teklifle lif, tohum ve sap üretimi ile ilaç etken maddesi elde etmeye yönelik çiçek ve yaprak üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği, Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabi olacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Geneldürlüğü tarafından, ilaç etken maddesi üretimi amacıyla kenevir yetiştiriciliği veya işlenmesi yapılabilecek veya yaptırılabilecektir. Ülke arz ve talep durumuna göre gerektiğinde, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen kota doğrultusunda, TMO kontrolünde gerçek veya tüzel kişilere yaptırılabilecektir.

İlaç etken maddesi üretimi amacıyla kenevir yetiştiriciliğinde, esrar elde edilmesinin önlenmesi için her türlü tedbirin alınması gerekmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak, kenevirin hasadı, işlenmesi, ihzarı, ihracı veya satışına ilişkin usul ve esasları belirleyecektir.

Tarım ve Orman Bakanlığına yeni yetkiler

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım sektörüyle ilgili politikaların tespit edilmesi, planlanması ve koordinasyonuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak uygulamalarının yetkili kurumu olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen ürün veya ürün gruplarının üretimine başlamadan önce, gıda güvencesi ve güvenliğinin sağlanması, verimliliğin artırılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin tesis edilmesi için tarımsal üretimin planlanması için izin alınması gerekmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı, arz ve talep miktarı ile yeterlilik derecesini dikkate alarak hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceği ile tarım havzası veya işletme bazında asgari ve azami üretim miktarlarını belirleyecektir.

İlk kez aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilenler, hükümlerine uygun şekilde faaliyet göstermeleri için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yazılı olarak uyarılacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yazılı olarak uyarılan ancak uyarı tarihinden itibaren 12 ay içinde uygun faaliyette bulunmayanlar, uyarı tarihinden itibaren 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

Sözleşmeli üretim modeli geliştirilecek

Tarım ve Orman Bakanlığınca, tarım sektöründe sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli düzenlemeler yapılacak. Sözleşmeli üretimi özendirmek için üreticilere, desteklerin verilmesinde öncelik tanınacak.

Sözleşmeli üretimde irade serbestisi esas olacak ancak salgın hastalıklar, tarım ürünleri ticaretinde yaşanan gelişmeler karşısında arz güvenliğinin sağlanması, tarımsal üretimin iç veya dış talebe uygun ayarlanması veya bitki ve hayvan sağlığının korunması amacıyla ihtiyaç halinde bakanlıkça belirlenen ürün veya ürün grupları, sözleşmeli olarak üretilecek.

Bakanlık, sözleşmeli üretimin geliştirilmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi için sözleşmenin taraflarını ve kapsamını içeren kayıt sistemleri oluşturacak ve sözleşmeler bu kayıt sistemleri kullanılarak da düzenlenebilecek.

Tarımsal üretim sözleşmesine tabi ürünlere veya üretim varlıklarına sigorta yaptırılması zorunlu olacak.

Tarımsal üretim sözleşmelerinde belirtilen mücbir sebepler haricinde sözleşme kapsamında üretilen ürünün alımından veya satımından vazgeçen üretici ya da alıcılar için ceza koşulu belirlenecek. Ceza koşulu, alımından ya da satımından kaçınılan ürün miktarının sözleşmedeki bedelinin yüzde 20’sinden az ve yüzde 50’sinden fazla olamayacak. Et ve Süt Kurumunun taraf olduğu sözleşmelerde üretici için ceza koşulu alt sınırdan daha az belirlenebilecek veya ceza koşuluna yer verilmeyebilecek.

Tarımsal üretim sözleşmesinden doğan davalarda arabulucuya başvurulmuş olması, dava şartı olacak. Bu hüküm, 1 Eylül 2023’ten sonra açılacak davalarda uygulanacak.

Entegre idare ve kontrol sistemi oluşturuluncaya kadar üreticilere yapılacak destekleme ödemelerinde Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen kayıt sistemleri esas alınacak.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz