Depremlerden Zarar Gören Üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi’ye Olan Borçları Bir Yıl Ertelendi

0
765

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden zarar gören illerdeki tarımsal üreticilerin, Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri’ne (TKK) olan kredi borçları bir yıl ertelendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden zarar gören illerdeki tarımsal üreticilerin, Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri’ne (TKK) olan kredi borçları bir yıl ertelendi.

Cumhurbaşkanlığı’nın 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören illerdeki tarımsal üreticilerin, Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nce düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine dair kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Karar, 6 Şubat’tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Karardan, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa ile bağlı ilçelerinde tarımsal ürünleri-varlıkları (ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, işletme tesisleri, ahırları, seraları ve benzeri) zarar gören Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) veya Tarım ve Orman Bakanlığı’nın diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olup, üretim faaliyetlerine devam eden gerçek veya tüzel kişi üreticiler, iktisadi işletmeler, birlik ve kooperatifler yararlanacak.

HASAR TESPİT KOMİSYONLARI OLUŞTURULACAK

Karara göre; hasar tespiti amacıyla il ve ilçelerde hasar tespit komisyonları oluşturulacak. İl hasar tespit komisyonu vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında Bakanlık il müdürü, Bakanlık il müdürlüğü koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlüğü, defterdarlık yetkilisi, TKK temsilcisi ve ziraat odası başkanı veya yetkili temsilcisinden oluşacak.

İlçe hasar komisyonu da kaymakam veya görevlendireceği vekilinin başkanlığında Bakanlık ilçe müdürü, Bakanlık ilçe müdürlüğünde görevli teknik personel, mal müdürü, TKK temsilcisi ve ziraat odası başkanı veya yetkili temsilcisinden oluşacak.

Komisyon kararları oy çokluğuyla alınacak. Hasar tespit komisyonu kararlarının, en geç 3 ay içinde hazırlanmış olması gerekecek.

BORÇLAR BİR YIL SÜREYLE ERTELENECEK

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi tarafından kullandırılan ve 6 Şubat itibarıyla (bu tarih dahil) vadesi henüz gelmemiş olmakla birlikte bir yıl içinde dolacak olan, vadesi bir yılın üzerinde olanlarda bir yıl içinde başvuru yapılan veya vadesinden itibaren bekleme süresi içinde olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki tarımsal kredi borçları, vadesinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilerek vade tarihlerinden itibaren bir yıl süreyle ertelenecek.

KREDİ BORÇLARININ ANAPARA TOPLAMI 250 BİN 1 LİRA VE ÜZERİNDE OLANLAR BANKA VEYA TARIM KREDİ’YE MÜRACAAT EDECEK

Karar kapsamında tanımlanan kredi borçlarının anapara toplamı 250 bin lira ve altında olan kişilerin kredileri ile ilgili erteleme işlemleri, banka veya Tarım Kredi’ye müracaatına ve herhangi bir hasar tespiti yapılmasına gerek bulunmadan ilgilisi tarafından resen gerçekleştirilecek.

Kredi borçlarının anapara toplamı 250 bin 1 lira ve üzerinde olan, tarımsal ürünleri/varlıkları (ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, işletme tesisleri, ahırları, seralar gibi) en az yüzde 30 ve üzeri zarar gören ve bu durumları il veya ilçe hasar tespit komisyonlarınca belirlenenlerin erteleme taleplerinin değerlendirilmesi için ilgisine göre banka veya Tarım Kredi’ye müracaat etmeleri gerekecek.

Buna göre, hasar tespit komisyonu kararı tarihi itibarıyla borçları vadesinden itibaren, bekleme süresi içinde bulunan veya bu kararın yürürlük tarihinden sonra “tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına” aktarılmış bulunanlar, hasar tespit komisyonu kararı tarihinden itibaren 1 ay içinde ilgisine göre banka veya Tarım Kredi’ye yazılı olarak başvuru yapacak. Kredi borçlarının vadesi henüz gelmemiş olmakla birlikte hasar tespit komisyonu kararı tarihinden itibaren 1 yıllık süre içinde dolacak olanlar, vadesinden itibaren 1 ay içinde ilgilisine yazılı müracaatta bulunacak.

Kredi borçlarının vadesi henüz gelmemiş olmakla birlikte vadesi bir yıllık süreyi aşanların bir yıllık süre içinde ilgisine göre banka veya Tarım Kredi’ye yazılı müracaat etmesi halinde faiz tahakkuk ettirilerek başvuru tarihinden itibaren bir yıl borçları ertelenecek.

YATIRIM KREDİLERİNDE TÜM TAKSİTLER ERTELENECEK

Banka ve Tarım Kredi tarafından ertelenen tarımsal kredi borçlarına erteleme dönemi süresince vadesinden itibaren faiz uygulanmayacak. Yatırım kredilerinde ödenmemiş tüm taksitler birer yıl süreyle ertelenecek ancak faizsiz erteleme yalnızca ilk taksit için uygulanacak, diğer taksitlere mevcut faiz oranı ve indirimlerinin uygulanmasına devam edilecek.

Banka ve Tarım Kredi’nin ertelenen kredilerden dolayı doğacak gelir kayıpları, bankaca tarım kredilerine uygulanan cari tarımsal kredi faiz oranı esas alınarak hesaplanacak. Banka ve Tarım Kredi, birinci yıl için kendi uygulamaları çerçevesinde üreticilere birden fazla taksit belirleyebilecek. Bu kapsamda yapılandırılan krediler birinci yılın sonunda gelir kaybı uygulamasının dışında kalacak.

Banka ve Tarım Kredi, karar kapsamında ertelenen kredilere ilişkin bilgileri ve vade sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarlarını, projeksiyon yapılabilmesi için aylık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı‘na iletecek. Kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarının Bakanlığa iletilmesinin ardından ödemeler, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak.

TAKİP BAŞLATILMAYACAK

Bu kapsamdaki kredilerle ilgili olarak, hasar tespit komisyonu karar tarihinden müracaat süresi sonuna kadar, borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz