Cengiz Çakır: Tarımsal Üretim Planlaması Yönetmeliği

23 Mart 2023 tarihinde 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 7’nci maddesinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bazı uygulamaların yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir. “Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik” 14 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

AMACI VE KAPSAMI

Tarım Kanunu’nun 7. maddesinin ikinci fıkrasında: “Tarımsal üretimin planlanması, gıda güvencesi ve güvenliğinin temin edilmesi, verimliliğin artırılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin tesis edilmesi için Bakanlıkça belirlenen ürün veya ürün gruplarının üretimine başlanmadan Bakanlıktan izin alınır. Bakanlık, arz ve talep miktarı ile yeterlilik derecesini dikkate alarak hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceği ile tarım havzası veya işletme bazında asgari ve azami üretim miktarlarını belirler.” hükmü vardır.

Bu maddeye dayanarak çıkarılan Yönetmeliğin amacı; “tarımsal üretimin planlamasına yönelik usul ve esasları düzenlemek” olup, “bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri üretiminde tarım havzası veya işletme bazında üretimin planlanmasına esas iş ve işlemleri kapsar.”

GEÇİCİ MADDE 1’de “Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce tesis edilmiş dikili alanlardaki çok yıllık bitkiler ile kurulu olan işletmeler için bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.” denilmektedir.

5403 Sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu”nun 3. maddesinde; Dikili tarım arazisi: Mutlak ve özel ürün arazileri dışında kalan ve üzerinde yöre ekolojisine uygun çok yıllık ağaç, ağaççık ve çalı formundaki bitkilerin tarımı yapılan, ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan araziler” olarak tanımlanmıştır. Dikili alanların asgari büyüklüğü 10 dekar olarak saptanmış olup daha küçük dikili alanlar yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

YÜRÜTME

“Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı” yürütecek olup, tarımsal üretimin planlanması uygulamaları “Bakanlığın ilgili merkez ve taşra teşkilatları ile Kurul, teknik komiteler, il/ilçe tahkim komisyonları, il/ilçe keşif komisyonları ve il/ilçe tespit komisyonları tarafından yürütülür.”

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Çok Okunanlar

Benzer Haberler
KAÇIRMA

Müge Akgün: Kıbrıs’ta şeflerin düeti

Kıbrıs’a yıllardır giderim, Akdeniz’in bu her anlamda kendine has...

406 Milyon TL’lik tarımdal destek ödemesi bu gün hesaplara yatırılacak

Bitkisel Ürün Sigortası Desteği için 296 milyon 471...

OECD ekim raporu: Türkiye gıda enflasyonunda ilk sırada

OECD, üyesi olan ülkelerde ekim ayında kaydedilen gıda enflasyonu...

Birçok kent için kuvvetli yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji, güney, güneydoğu ve doğu bölgelerinde bulunan pek çok...