Hedef ve planlama olmadan hangi bir alanda başarılı olunabilir?

Demek ki, 21 yıldır tarımda hedefler konulmuş ama buna dair bir planlama yapılmamış. Yayınlanan yönetmelikte bunun resmi olarak itirafı anlamına geliyor.

‘Tarımsal Üretimin Planlanması’ başlığı ilk planda insanı heyecanlandırıyor ancak içeriğindeki çelişkiler bu heyecanımızı da elimizden alıyor.

Mevcut yönetmelik, aslında Sami Güçlü’nün Bakanlığından buyana dillendirilen, kısmen uygulanan ancak 2016 yılında ‘Milli Tarım Projesi’ ile ete kemiğe büründürülen ‘tarım havzaları üretim modeline’ yeni anlamlar yüklenerek güncellenmeye çalışılmış.

Onun ötesinde elle tutabileceğiniz bir unsur göremiyorsunuz.

Örneğin tarımsal üretim açısından yönetmelikte ne amaçlanıyor, bunlar tam olarak ortaya konmazken, merkezde ve taşrada kurulacak kurul ve komitelere birçok anlamlar yüklenerek çok sayıda yetki ve görevlendirmeler yapılmış.

Dediğim gibi başlık olarak kendisini çekiyor, iyi niyetle hazırlanmış ancak usul, içerik ve zamanlama konusunda ciddi sorunları var. 

Öncelikle bu yönetmelik Orta Vadeli Program ile çelişiyor, aralarında bir eş güdüm bulunmuyor.