Filiz Karaosmanoğlu: İklim direnci için iklim finansmanı ve karbonsuzlaşma

0
337

2 Mayıs 2023 günü “İklim Dirençli Sanayi ve Güçlü Türkiye” diyerek İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tescilli yeşil yerleşkemizde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayelerindeki VIII. İstanbul Karbon Zirvesi’nde paydaşlar olarak bir araya geleceğiz. Sürdürülebilir kalkınma için Eylül 2015’te verilen Birleşmiş Milletler (BM) üç taahhüdü olan aşırı yoksulluğu sona erdirme; eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele; iklim değişikliği ile mücadele yolumuzda BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) içinde SKA 13 (İklim Eylemi) tanımlı. BM Çevre Programı (UNEP) Doğayla Barışmak: İklim, Biyoçeşitlilik ve Kirlilik gibi Acil Durumlarıyla Mücadele için Bilimsel Planı (Şubat 2021) ile UNEP İklim Eylem Notu: İnsanlık için Kırmızı Kod Tanımı ile İklim Acil Durumu (Kasım 2021) bizleri iklim eylemi için uyarıyor ve harekete çağırıyor. 5 Haziran 2021’de başlayan BM Ekosistemi Yenileme On Yılı (2021-2030) boyunca iklim krizi, gıda ve su güvenliği, sağlık ve biyoçeşitlilik için seferberlik gerektiğini bilmeliyiz. Yıllar hızlıca akıp gidiyor. Çalışmalıyız.

Dünya Ekonomi Forumu Küresel Risk Raporu’na göre (Ocak 2022) karşı karşıya olduğumuz on büyük risk içinde “İklim Eylemi Başarısızlığı” önde geliyor. BM Sentez Raporu (Ekim 2022) Paris Anlaşması kapsamında 193 ülkenin toplam iklim taahhütleri yüzyılın sonuna kadar dünyanın yaklaşık 2,5oC’lik küresel ısınmasına sebep olabilir çıktısını ortaya koydu. UNEP Uyum Açığı Raporu (Kasım 2022) “Çok Az, Çok Yavaş” vurgusuyla sera gazı salımları düşürülmeye başlansa da yetmiyor bilgisi ile uyum sağlama çabaları acilen artırılmalı uyarısını yaptı. Çalışmalıyız.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 27. Tarafl ar Konferansı (COP27) daha iddialı iklim planlarına ihtiyaç var beklentisi ile Doğa; Gıda; Su; Karbonsuzlaşma; İklime Uyum temel konularında yapıldı. Lakin hayal kırıklığı ile biten COP27’de, COP26 Glasgow İklim Paktı ileriye taşınamayarak sera gazı azaltım hedefl eri güçlendirilemedi. Hızlanan iklim değişikliği kaynaklı felaketleri yaşayan savunmasız ülke ve topluluklara can suyu olacak, iklim adaleti için gecikmiş bir fonun temel taşı olarak nitelenen Kayıp ve Hasar Fonu kuruldu. COP28’e kadar Kayıp ve Hasar Fonu Geçiş Kurulu çalışıyor. Henüz ses yok. Türkiye’de İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi (Ekim 2019-Ekim 2023) kapsamında 2053 Net Sıfır Hedefi için mevzuat yenilenmesi sürerken, İklim Değişikliği Kanun Taslağı hazır. BMİDÇS Sekretaryası’na ülkemizin yeni Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanı %41 olarak sunuldu. Türkiye’mizin sera gazı azaltım yolunda iklim fi nansmanına erişimimiz kritik ve önemli iken iklim direnci şart. Çalışmalıyız.

İklim değişti, iklim değişiyor, iklim değişecek

İklim değişti. İklim değişiyor. İklim değişecek. Üretim ve hizmetler için, günlük ve endüstriyel yaşamda sözün özü sürdürülebilir yaşam için iklim direnci şart. İklimle ilgili tehlikeli olayları, eğilimleri veya rahatsızlıkları saptama, öngörme, hazırlık yapma, yanıt verme becerisi kazanma iklim direncidir. İklim değişikliğinin yeni riskleri nasıl yaratacağını veya değiştireceğini değerlendirme ve bu risklerle daha iyi başa çıkmak için adımlar atma, kapasite geliştirme yetkinliği sağlama iklim direncidir. Zirvemizde yeşilimiz, mavimiz için bilgi, mevzuat ve uygulamaları en iyilerden dinleyeceğiz. Yurttaş ve iş dünyası katkımız için yapabileceklerimizi, yeşil, döngüsel, dijital ekonomi için değişmek için dönüşüm yolunu, düşük karbon ekonomisinde ilerlememiz gereğini bilmek gerek. Çünkü bilgi güçtür. Bilgi kişinin enerjisidir. İklim eylemi ve karbonsuzlaşma çözümleri bilgi ve teknoloji temelli olmalıdır. Çalışmalıyız.

Finansa erişim mühim

Cumhuriyetimizin 100.yılında “Geleceği Dönüştür” ilkemizle ilerlediğimiz İTÜ’nün 250. kuruluş yılımızda Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Koyuncu’nun açılış konuşmasıyla başlayacak VIII. İstanbul Karbon Zirve’mize Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı, Türkiye İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar’ın teşrifi ni bekliyoruz. İklim Değişikliği Başkanı Orhan Solak “Türkiye’nin Yeşil Dönüşüm Yolunda Net Sıfır Hedefi ” adlı konuşmasıyla delegelerimize hitap edecek. Zirvemizin “İklim Direnci için İklim Finansmanı” oturumunda ESCARUS Genel Müdürü Dr. Kubilay Kavak başkanlığında Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız ile TSKB Sürdürülebilirlik Koordinatörü Ayşe Nazlıca bankalarının sürdürülebilirlik yönetimi, sundukları fi nansman seçenekleri ve en önemlisi de kuruluşların fi nansmana erişimi, tahvil, sukuk ihracı için yaptıklarını, yeşil, sürdürülebilir seçenekleri ve başarıları masaya yatıracaklar.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz