PAYLAŞ

TBMM Tarım Komisyonunun önceki gün yapılan toplantısında, torba tasarıdaki tarımsal sulamanın özelleştirilmesinin önünü açan maddeler damga vurdu. MHP ve CHP’li vekiller, iki maddenin geçmesi halinde tek bir kişi ya da şirketin tüm Türkiye’nin sulamasını ele geçireceğini iddia etti. Komisyon dışında bekleyen çok sayıda çiftçi temsilcisi, “Sulama özelleşirse çiftçi ekip biçemez, tarlasını satar, Ankara’ya yürür” uyarısı yaptı. Gelen itirazlar sonucu kritik maddenin değiştirilmesi gündeme geldi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 6 ve 8. maddelerine göre bir veya birden çok havzadaki su kaynakları, su kullanım izni verilmek suretiyle DSİ tarafından gerçek ve tüzel kişilere (şirketlere) tahsis edilebilecek. Suyun ücretini ve faturalama dönemini bu şirket veya kişiler belirleyip, çiftçi ile sözleşme imzalayacak. Çiftçi su faturasını zamanında ödeyemediğinde icraya verilebilecek, iflasları istenebilecek. DSİ isterse sulama tesislerini hizmet alımı veya işletme hakkı devri yöntemiyle elektrik dağıtımında olduğu gibi özel şirketlere devredebilecek.