PAYLAŞ

Tayfun Özkaya – Prof. Dr. Tarım Ekonomisi Uzmanı

Yeni düzenleme genel çerçevesiyle şirketlerin önünü açıyor. Yerel tohumların özgürlüğü için mücadele edilmezse iklim değişikliği, ekolojik kriz, halk sağlığı, çiftçi ve tüketici refahı konularında sorunlar devam edecektir.

Tarımda ‘Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlanmasına Dair Yönetmelik’ kısa süre önce yürürlüğe girdi. Yeni yönetmeliğin ne getirdiğini ve ne anlama geldiğini 10 başlıkta inceledik:

Bu yönetmeliği hazırlayan bürokratlar yerel çeşitlere, yerel tohumluklara sadece şirket tohumluklarını ıslah etmek için kullanılmak zorunda olan materyal gözüyle bakıyorlar. Bizler ise yerel çeşitler ve köylü popülasyonlarının; hastalık ve zararlılara, kuraklık vb birçok açıdan üstünlükleri nedeniyle; sadece gen bankalarında kalmaması, çiftçilerce de geniş şekilde üretimde kullanılması görüşündeyiz.