PAYLAŞ

Tevfik GÜNGÖR

 

”Hayvansal ürün maliyetlerinin yaklaşık %70’ini yemler oluşturuyor.

Hayvan besiciliğinde esas olan, hayvanların serbest dolaşımla meralarda otlamaları, tarımsal üretim artıkları ile % 65 kaba yem ile (sap, saman, gibi) beslenmeleri en fazla % 35 fabrika yemi takviyesi.

Bu bizde tersine işliyor. Besi hayvanları ahırlarda, büyük ölçüde fabrika yemi ve daha az kaba yem ile besleniyor.