PAYLAŞ
Ali Esad Göksel

Geçen hafta Bologna’dayım. Hava da güzel, aylaklık yapmadayım.
Neden mi? Otele giriş saati 14.00 imiş. Olur mu böyle bir şey?
Söylene söylene dolanmadayız. Hem vakit geçsin, hem de sakinleşeyim.
Neyse ki şehrin merkezi, tarihi mahalle benzersiz bir ziynet gibi…

Sanki görülmez bir kuvvet az önce bulunduğum yere geri çekiveriyor.
Hani olur ya. Bazen bir şeye bakar geçersiniz. Görmeksizin. Öylesine…
Sonra, bir saniye sektirmeksizin, o da ne idi diye geri dönersiniz ya!
O baktığıma tekrar bakmalıyım… Bir çeşit rüya-anachronismi gibi?