PAYLAŞ

Ali Ekber Yıldırım/ Tarım Dünyasından

 

Bir ülkenin ekonomide mevcut durumunu tespit ederek,gelecek 5 yılını planlayarak hedeflerini belirlemesi ve bunu yazılı olarak parlamentodan geçirerek kamuoyuna açıklaması elbette çok önemlidir. Ancak, daha da önemli olanı bu planın uygulanabilir olması ve uygulanmasıdır.

Ne yazık ki, Türkiye’de, özellikle 1980’li yıllardan bu yana hazırlanan kalkınma planları uygulamak için değil, bir görevi yerine getirmek, bir geleneği sürdürmek amacıyla hazırlanıyor. Tüm yetkilerin tek kişide toplandığı bir yönetim anlayışında planlamanın önemi yoktur. Kimsenin de umurunda değil.