PAYLAŞ

Tevfik GÜNGÖR

 

Bursa’da ipek böcekçiliği MS 552 yılında başladı. 1860 yılında Bursa’da 37 ipek çekim fabrikası, 5 bin ipek dokuma tezgâhı vardı. 1888 yılında Fransızlar, Bursa’da dut ağacı fidesi ve böcek tohumu (yumurtası) yetiştirmek için İpek Böceği Araştırma Enstitüsü kurdu. Bu enstitünün şehrin içinde 30 dönüm dut fidanlığı, 20 dönüm içinde de araştırma ve tohum üretme tesisleri vardı.

“İpek Böceği Araştırma Enstitüsü” 2004 yılında kapatıldı.

İpek böceği ve iplik üretimini teşvik için 1940 yılında kurulan Üretici Kooperatifleri Birliği Kozabirlik 1940 yılından bu yana Türkiye’nin her yanında ipek üretimini teşvik ediyor.
Kozabirlik 1980 yılında Bursa’da ipek ipliği işlemek için fabrika kurmuştu. Bu tesis, işleyecek ipek bulunamadığından 1995 yılında kapandı. Tesisler satıldı.