PAYLAŞ

TİGEM, Genç Çiftçi Projesi kapsamında dağıtılmak üzere 10 bin 492 baş muhtelif ırklarda koyun alımı yapılacak.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, Genç Çiftçi Projesi kapsamında dağıtılmak üzere toplam 10 bin 492 baş muhtelif ırklarda koyun satın alınacak.

İhaleye katılacak istekliler, ihale dokümanını TİGEM’den 50 lira karşılığında temin edebilecek. Ayrıca istekliler tarafından teklif edilen toplam tutarın en az yüzde 3’ü oranında geçici teminat verilmesi zorunlu olacak.

Teklif mektuplarının 15 Mayıs saat 15.30’a kadar TİGEM’e teslim edilmesi gerekiyor.

www.dunya.com