PAYLAŞ

National Taiwan University Ranking listesinde Zirai Bilimler alanında 267. olan Atatürk Üniversitesi, bilimsel çalışmalar üretmeye devam ediyor.

National Taiwan University Ranking listesinde Zirai Bilimler alanında 267. olan Atatürk Üniversitesi, hayata geçirdiği projeler ışığında; bölgenin tarım ve hayvancılık sektöründeki potansiyeli ile küresel üretim ve ticaretteki payını artırması için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeye ve bilimsel çalışmalar üretmeye devam ediyor.

Önümüzdeki eğitim dönemi itibarıyla 63. kuruluş yılını kutlayacak olan Atatürk Üniversitesi başta; Ziraat, Veteriner ve Su Ürünleri Fakülteleri olmak üzere Bitkisel Üretim, Gıda ve Hayvancılık ile Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezleri öncülüğünde mevcut akademik-idari-araştırma gücünü, doğacak ihtiyaçlar neticesinde kuracağı yeni birimler ile daha da güçlendirerek ve sektör aktörlerini-paydaşlarını da dâhil ederek, Üniversite-Sanayi iş birliği çerçevesinde faaliyetlerini arttırmayı planlıyor.

Bu sayede, örgütlü hayvansal üretimle sağlıklı gıda üretilmesinde anahtar rol oynayan, rekabet gücü yüksek, üreticisinin refah düzeyini artırabilen, ulusal ekonomiye katkı sağlayan, sürdürülebilir bir hayvancılık sektörünün oluşmasına önemli ölçüde destek veriyor.