PAYLAŞ

Dünya nüfusunun, 2050 yılında 10 milyara ulaşacağı öngörülüyor. Öte yandan düzgün bir gıda üretim sistemi kurarak bu nüfusu beslemek mümkün. Nasıl mı? Yeşil Gündem’de…

Oxford Üniversitesi’nin liderliğinde yapılan ve uluslararası, saygın bilim dergisi Nature’da küresel gıda ve iklim değişikliği hakkında yayınlanan “Options for keeping the food system within environmental limits (Gıda Sistemini Çevresel Sınırlar İçinde Tutmak için Seçenekler)” başlıklı araştırmaya göre, 2050 yılında 10 milyar insanı besleyecek sürdürülebilir bir gıda sistemi yaratmak mümkün. Ancak, bunun gerçekleşmesi için gıda atıklarının en az yüzde 50 oranında azaltılması ve sebze yoğunluklu beslenmenin daha fazla yaygınlaşması gerekiyor.

Dünyanın nüfusunun 2050 yılında 10 milyarı aşabileceği uzun zamandır söyleniyor. Yirmiden fazla bilim insanının katılımıyla hazırlanan bu akademik makale, 2050 yılında dünyanın sistemleri üzerinde kalıcı hasarlar bırakmadan bu kadar insanın beslenmesinin mümkün olup olmadığı sorusuna yanıt arıyor. Araştırma sonuçları, tarımsal üretimin ve tüketimin iklim değişikliği, arazi kullanımı ve tatlı su kaynakları kullanımı sebebiyle ortaya çıkan çevresel etkilerine odaklanıyor.

Araştırma ekibinin lideri ve Oxford Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Dr. Marco Springmann “Hiçbir çözüm tek başına yeterli değil. Ancak farklı çözümleri beraber uygulayarak, artan nüfusu sürdürülebilir şekilde besleyebiliriz. Kararlı ve birlikte planlanmış faaliyetler hayata geçmez ise dünyamız üzerindeki gıda kaynaklı baskı, artan nüfus ve yüksek yağlı, şekerli ve et odaklı beslenme biçimlerinin artışı yüzünden 2050 yılına kadar yüzde 50 ile 90 arasında artabilir” diyor.