PAYLAŞ

Şevket Özügergin

 

2008 yılı ekonomik krizinden bu yana tam 10 yıl geçti. Önce yalnız ABD ekonomisini etkileyeceği sanılan kriz, ikinci aşamada bölgesel ekonomileri ve kısa bir sonra da bütün dünyayı etkileyerek küresel bir boyut kazandı.

Ekonomik durgunluklar başladı. İşsizlik oranları hızla arttı. Büyüme oranları geriledi. Dış borçlar, milli gelirin üstüne çıktı. Başta ABD ve AB olmak üzere dünya ekonomisine yön veren ülkeler ekonomik durgunluğa son vermek için parasal genişleme politikasına başladılar, piyasalara trilyonlarca para aktardılar ve çok düşük faizler hatta zaman zaman negatif faiz uyguladılar. Düşük faizli ülkelerden kaynak alıp, daha yüksek faiz veren ülkelere aktaran mekanizma (carry trade) çok cazip hale geldi. Libor faizleri bile yüzde yarımın altına geldi. (2018 Kasım ayı itibariyle 2018 yılı ortalaması 12 ay vadede 2.710) Uluslararası piyasalarda para bolluğu ve ucuzluğu gelişmekte olan ülkeler için çok avantajlı bir ortam oluşturdu. Özellikle adına sıcak para denilen kısa vadeli sermaye girişleri bu tür ülkeler için, ekonomik büyümenin finansman kaynağı haline geldi. Gelişmekte olan ülkelerin bazıları bu avantajı kullanıp, üretimi ve ihracatı destekleyen alanlarda kullanırken, bazıları reel sektöre öncelik  verme yerine, daha çok verimsiz yatırımlara yöneldiler.

Son birkaç yıl içinde dünya ekonomik durumu, stratejileri ve dengeleri çok değişti.

Amerikan Merkez Bankası (FED) parasal genişleme politikasına son verip, piyasalardan para çekmeye ve faizleri  kademeli olarak yükseltmeye başladı. Başkan Trump’ın döneminde işsizlik oranlarının çok gerilemesi, faiz hadlerinin ve enflasyonun yükselmesi ile birlikte dış finans kaynakları yeniden ABD’ne yönelmeye başladı. Avrupa Merkez Bankası (AMB) da parasal genişlemeye son vermeye başlayınca gelişmekte olan ülkelerin, büyümeleri için gerekli dış fonlara ulaşması zorlaştı. Dış borçlanmanın maliyeti de arttı.

ABD Başkanı Trump’ın iktidara gelmesiyle birlikte ekonomide küreselleşme de önemli değişiklikler oldu. Korumacılık yeniden gündeme geldi. ABD, Trans Pasifik anlaşmasından çekildi. NAFTA’da yeni düzenlemelere gitti. Bazı ülkelere ve bu arada bizim de bazı ürünlerimize ek gümrük vergisi uygulamaya başladı. Çin ile ticaret savaşlarına girişti. AB ile gerginlikler başladı. Çin, dünyada küreselleşmeyi ve serbest ticareti savunan ülke haline geldi.

Şimdilerde özellikle Euro bölgesinde, Uzak Doğu’da ve bu arada ülkemizde  ekonomik büyüme hızında bir gerileme izlenmektedir. 2017 yılında % 2,4 oranında büyüyen Euro Bölgesinde 2019 yılı büyüme tahmini  %1,9 dur.

Türkiye’de de büyüme tahminleri aşağıya doğrudur. Cari açık düşmekte, ihracatın ithalatı karşıla oranı artmaktadır. Çünkü ithalat hızla gerilemektedir. Buna karşılık enflasyon ve faiz hadleri yükselmekte, işsizlik oranı artmaktadır. Sanayi üretimi de gerilemektedir. Sonuç olarak ekonomik büyüme oranı da gerileyecektir. IMF,2019 yılı büyüme oranının % 0,4 e kadar düşeceğini tahmin etmektedir. Moody’s ise Türkiye ekonomisinin 2018 yılında % 1,5 oranında büyüyeceğini ve 2019 yılında % 2 oranında daralacağını öngörmektedir.

Ekonomik büyüme hızında bir gerileme olması ve bir durgunluk içine girilmesi ihtimali büyüktür. Üretim ve ihracatta önemli bir payı olan ithalatın giderek azalması ve yüksek faiz ve belirsizlik dolayısıyla kredi talebinin veya kredi verme iştahının azalması bu durumun açık göstergeleridir. Dış kaynak bulmak giderek zorlaşmakta veya maliyeti artmaktadır.

Böyle bir dönemde, siyasi ve ekonomik istikrar ve güvenin sağlanması yanında, esasen kıt olan kaynakların, verimli, üretim ve ihracatı arttırıcı sektörlere aktarılması kaçınılmazdır.