PAYLAŞ

Şevket Özügergin

 

Dış ticaret rakamlarında Ağustos ile Eylül ayları arasında ciddi farklar vardır.2018 Ağustos ayında ihracat bir yıl öncesinin aynı ayına göre %6,5 ve ithalat yine aynı dönemde % 22,7 azalmıştır. Dış ticaret açığı  %59 oranında azalırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı %69,1 den % 83,6 ya yükselmiştir. 12 aylık ihracat 165 milyar dolara ulaşmıştır.

İhracatın artmasında ve ithalatın gerilemesinde aşırı kur artışlarının etken olduğu sanılmaktadır. Çünkü döviz fiyatlarının yükselişi ihracatı daha ucuz ve ithalatı daha pahalı hale getirmiştir. Ekonomideki belirsizliğin de katkısıyla ithalattaki gerileme, ihracattaki artışa göre daha hızlı olmuştur

Dış ticaret rakamları 2018 Eylül ayında daha da olumludur. İhracattaki artış oranı % 22,57 dir.  Ocak-Eylül dönemi ihracat artışı % 7,01 dir. İthalatta ise 4 aydır gerileme gözlenmektedir. Haziranda % 3,8; Temmuzda % 6,7, Ağustosta % 22,7 ve Eylülde % 18,9  oranında ithalat düşüşü yaşanmıştır.

İhracattaki artış ve ithallattaki gerilemeden çıkarılabilecek sonuçları şu şekilde özetlemek mümkündür.

Dış ticaret açığı azalmış, ihracatın ithalatı karşılama oranı yükselmiştir. Bu durumda ithalatın finansmanı daha kolay hale gelmiştir.

Dış ticaret açığının azalması, cari açığın da azalmasına yol açacaktır. 50 milyar doları aşacağı tahmin edilen cari açığın 40 milyar dolara kadar inmesi mümkündür. Bu durumda cari açığın finansmanı için gerekli dış kaynak azalacaktır. Dış kaynağın bol ve ucuz olduğu dönemlerde, ülkemize, o zamanlar daha yüksek olan cari açığın finansmanı için gerekli kaynağın üstünde girişler olmuştur. Bu günlerde hem sıcak para ve hem de doğrudan yabancı yatırım girişlerinde azalma vardır ve maliyetler yüksektir. Bu itibarla cari açığın azalması olulu bir gelişmedir..

İthalatın geçtiğimiz 4 ay içinde sürekli olarak gerilemesinin açık anlamı, ekonomik büyüme hızımızın % 2 civarına düşmesi demektir. Bu da ekonominin yavaşlamasına ve durgunluğuna yol açabilecektir. Ülkemiz ihracat kalemlerinin bir çoğunda ithalat girdisi bulunmaktadır. Aynı durum tüketim maddeleri için de geçerlidir. Bu girdilerin ve ürünlerin ithalatındaki gerileme hem ihracatı ve hem de tüketim maddeleri arzını olumsuz yönde etkileyecektir.

Ekonomik  büyüme hızının gerilemesinin bir başka sonucu istihdam hacmini daraltabilecek oluşudur. İşsizlik oranı zaten çift hanelidir. İşsizlik oranının artması bazı sıkıntılara yol açabilir.

İhracatta olumlu gelişmeler olduğu doğrudur. Ancak yapısında bir değişiklik yoktur. Yüksek teknoloji katkısı çok düşüktür. Artışlarda euro/dolar paritesi ve aşırı yükselen kurun etkisi vardır. Çeşitli ülkelerle üst düzeyde yapılan temaslar, gerginliklerin azaltılması, AB ile ilişkilerin normale dönmesi gibi gelişmeler hem ihracatımıza hem de doğrudan yabancı yatırım girişlerine olumlu katkılarda bulunacaktır.

Dünyada tüketim kanallları büyümekte, uluslararası nitelik kazanmaktadır. Küçük ve yaygın kapasiteli üretimler bu kanalların ihtiyacını karşılayamamaktadır. Alıcı, arz, fiyat ve kalite istikrarı aramaktadır. Bu itibarla, üretim ve ihracat teşviklerinde bu hususların aranmasına öncelik verilmelidir.

Reel sektörün kredi sorunu ve yüksek oranlı borçluluğunun çözüme kavuşturulması, üretimin devamlılığını, rekabet gücünü ve dolayısıyla ihracatının artmasını sağlayacaktır.