PAYLAŞ

Bazı tarım ürünlerinin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanları açıklandı.

Bazı tarım ürünlerinin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanları belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, buğday ve mahlut için 750 bin ton, arpa ve mısır için 700’er bin ton, pirinç için 100 bin ton tarife kontenjanı açıldı ve bu kontenjanlar Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne tahsis edildi.