PAYLAŞ

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, tarımda geniş kapsamlı düzenlemeler geliyor. Tarımsal bilgi sistemlerinin daha etkin kullanılması amacıyla Tarım Sayım Komitesi oluşturulması başta olmak üzere sürece ilişkin yeni yöntemler belirlenecek. Buna göre, bitkisel üretimin artması için verilen tarımsal destekler, başta mazot ve gübre olmak üzere girdi fiyatlarındaki değişimler dikkate alınarak belirlenecek.

Hürriyet’e yer alan habere göre, Bu kapsamda tarım sayımının yapılması sağlanacak. Sayım öncesinde Tarım Sayım Komitesi oluşturularak, sürece ilişkin yöntem belirlenecek. Dijitalleşme, yapay zeka ve veriye dayalı iş modelleriyle tarımsal bilgi sistemleri geliştirilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki bağlı ve ilgili kuruluşların bilgi sistemleri tek bir merkezde toplanacak. Ulusal tarım, su, orman veri ağı oluşturulacak. Tarımsal girdi ve ürün fiyat dalgalanmalarının takibi için piyasa bilgi ve izleme sistemi oluşturulacak.

Bakanlık tarafından tarımsal desteklerin etki analizi yapılacak. Bu kapsamda stratejik ürünler belirlenerek, bu desteklerin söz konusu ürünler üzerindeki etkileri tespit edilecek. Çiftçilere yönelik memnuniyet analizi de yapılacak.

Sulanan tarım alanlarının miktarının artırılması sağlanacak. Kamu sulama yatırımları, ilerleme yüzdesi, depolama tesisi durumu, cazibeli sulama sistemine sahip olması, sulama oranı yüksekliği, ekonomiye sağlayacağı katkı gibi kriterlere göre sürdürülecek. Önceliklere göre gelecek yıl 52 bin hektar saha sulamaya açılacak. Dış kredisi temin edilmiş projelerin finansman planlarına riayet edilecek.

Destekleme programları kapsamında 150 bin hektar alanda modern basınçlı sulama sistemlerinin kurulumuna hibe desteği sağlanacak.