PAYLAŞ

S.S.  46  Nolu Aydın Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Koopertafi Yönetimine Aydın Ticaret Borsası tarafından ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyarete Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkan Yrd. Cihan Can, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Yıldız, Mustafa Akdam, Meclis Üyesi Ali Çevik, Rıza Uyar, Ahmet Şenel, Erkan Aslan ile  Genel Sekreter Neslihan Koç katılım sağladı. Aydın Ticaret Borsası heyetini; S.S. Aydın Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Başkanı Doğan Altan, Başkan Vekili Ali Kılıçaslan ve Yönetim Kurulu Üyesi  Tolga Önal  karşıladı.

Yapılan ziyarette kurumlar tarafından  gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi vererek, sektörel sorunlar ve çözüm önerileri hakkında karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu.

PAMUK İÇİN ORTAK TALEP

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve S.S. Aydın Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Başkanı Doğan Altan 17.09.2017  tarihli resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile “2017 üretim yılından başlamak üzere, örtüaltı üretimler ve çeltik hariç olmak üzere bir parsele aynı tek yıllık bitki arka arkaya üç kez ekilirse, üçüncü üretim için bu Tebliğde belirtilen destekleme ödemeleri yapılmaz”. maddesinin revize edilmesi  gerektiğini ifade ederek, pamuk çiftçisinin zarar göreceğini vurguladı.