PAYLAŞ
Ali Eroğlu

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, “Hastalığın teşhisini tam koymadan hastayı ameliyata alırsanız, sonrasında ortaya çıkacak travma ölümcül sonuçlara da yol açabilir” dedi.

Tarımda Milli Birlik Projesi konusunda değerlendirmelerde bulunan Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, “Veteriner hekim olarak diyoruz ki, hastalığın teşhisini tam koymadan ve yeterli konsültasyonu yapmadan hastayı ameliyata alırsanız sonrasında ortaya çıkacak travma ölümcül sonuçlara da yol açabilir” dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, basında yer alan haberlerde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tarımda Milli Birlik Projesi’nin 25 Nisan 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Külliye’de kamuoyuna açıklanacağının belirtildiğini anımsattı.

TVHB’den Tarımda Milli Birlik Projesi tepkisi!

Projeye ilişkin medyaya yansıyan bilgilere dikkat çeken Eroğlu, şöyle devam etti:

“Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, 6343 sayılı Kanun ile Birliğimize verilen görev ve sorumluluklar çerçevesinde toplumu ve kamuoyunu bilgilendirmek için aşağıdaki hususların vurgulanmasında fayda görülmüştür:

Ülkemizde gıda, tarım ve hayvancılık alanında özellikle 80’li yıllarda başlayan, daha doğru ifadeyle başlatılan bir sorunlar zinciri olduğu bilinmektedir. Nitekim TVHB olarak da defaten bu konularda raporlar ve çözüm önerileri sunulmuştur. Ancak bu yönde on yıllardır ‘çözüm odaklı’ ve uzun soluklu tarımsal politikalar ve projeler yerine bir bakandan diğer bakana değişen geçici stratejiler uygulanmaya çalışılmıştır.

“Travma ölümcül sonuçlara yol açabilir”

Tarımda Milli Birlik Projesi adı altında sunulan bu yeni çalışmada öyle görülüyor ki ‘çiftçi örgütleri ve meslek örgütleri başta olmak üzere paydaşlara danışılmadan ve konu uzmanları üzerinde teknik analizler yapılmadan’ uygulanmaya konulmak istenmektedir. Ama bir veteriner hekim olarak diyoruz ki hastalığın teşhisini tam koymadan ve yeterli konsültasyonu yapmadan hastayı ameliyata alırsanız sonrasında ortaya çıkacak travma ölümcül sonuçlara da yol açabilir! Bunun acı bir örneği maalesef 1984 yılında yaşanmış ve Tarım Bakanlığında ‘reorganizasyon’ adı altında yapılan bir operasyonla tarım ve özellikle hayvancılıkta onarılmaz yaralar açılmıştır.

Şimdi de devletin tarım ve hayvancılıkta temel görevleri olan “düzenleyici, destekleyici ve denetleyici” görevlerini/fonksiyonları kuvvetlendirmek, çiftçinin ve çiftçi örgütlerinin kronik sorunlarını (girdi maliyetleri, ürün değerlendirme, pazarlama, regülasyon sorunları vb.) çözmek, ileri teknoloji ile üreticiyi buluşturmak, birlik/kooperatif gibi yapıları kuruluş amacına uygun çalıştırarak aracıları/komisyoncuları aradan çıkarmak yerine; birbirinden farklı görevi olan kurumları/kuruluşları dünyada hiçbir gelişmiş ülkede işlevsel bir örneği olmayan şekilde kooperatif ve holding adı verilen bir sistem çatısı altında yapılandırmaya çalışmayı anlamak mümkün değildir.

“Hedeflere itirazımız yok ama…”

Evet, tarım ve hayvancılıkta birim alandan/hayvandan verim artırılmalıdır, toplum daha ucuz ve kaliteli gıdaya ulaşmalıdır, bazı tarımsal ürünlerden ithalatçı durumdan çıkılıp, ihracatçı durumuna gelinmelidir. Bu hedeflere kimsenin itirazı olmaz. Ancak bunun planlanması ve projelendirilmesi, başta üreticiler ve STK’lar olmak üzere sektörün tüm bileşenlerinin ortak akıl yürütmesi ve bilimsel/teknik ayakların yerine oturtulması ile yapılabilir. Dünyada tarım ve hayvancılıkta bunu başarmış pek çok ülke ve model mevcuttur.

Öte yanda projede hayvancılık alanında kısa ve orta vadede iddialı hedefler konulurken (özünde bu hedefleri destekliyor ama üzerinde teknik anlamda ciddi kafa yorulması gerektiği hususunu not düşüyoruz), havza bazlı bölgelendirmenin bitkisel ve hayvansal üretim için hiçbir ayrım yapılmadan bir modellenmesini, Bakanlığın merkez teşkilatında yine Veteriner Otoritesinin düşünülmemesini, taşrada ise il müdürlüklerinin kaldırılıp kendine özgü pek çok işi olan hayvancılık ve veteriner hekimlik hizmetlerinin tarım şubesi altında yönetilmesinin planlanması, içinden çıkılması mümkün olmayan sonuçlara sebep olacaktır.

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi olarak; Tarım, hayvancılık, üretici ve tüketici menfaatleri açısından böyle bir projenin hayata geçirilmesi yerine, kamu, ilgili STK’lar ve konu üzerinde görüş verebilecek bilim adamları tarafından yeni bir yaklaşımın hazırlanmasının daha uygun ve doğru olacağına inanıyoruz.”

www.gidahatti.com