PAYLAŞ

24 Haziran seçimlerine az bir zaman kaldı. Bu zaman diliminde siyasi partiler politikalarını açıklarken elbette ki tarımı es geçmedi. İşte siyasi partilerin tarım politikaları.

 

İTHALAT SİZİN OLSUN, İHRACAT BİZİM 
Türkiye’nin en büyük sorunlarının başında gelen ithal ürün tartışmaları bir türlü sona ermiyor.  Bütün partilerin ortak vaatleri ithalatı durdurmak yönünde.

Partilerin İhracat- İthalat Vaatleri 

AKP: Tarım ürünlerinde net ihracatçı konumu geliştirilecek.
– 2023 yılında Tarımsal GZYİH 150 milyar dolara, tarımsal ihracat 40 milyar dolara çıkacak.
CHP: Türkiye tarımda ithalatçı olmaktan çıkarıp, ihracatçı haline getirilecek.
MHP: Tarımsal üretimde ihracatçılığa odaklanılmalı.
– Tarım sektörü, ülke insanını besleyebilen ve ihracat kapasitesi yüksek düzeye getirilmeli.
– Tohum, fide, fidanda dışa bağımlılığı önlenmeli.
– Yüksek verim ve kalitede tohum, fide ve fidan üretimi desteklenerek dışa bağımlılığa son verilmeli.
HDP: Tarımda kendine yeterlik sağlanarak ihracatçı konuma getirilecek.

– Et ve et ürünleri ithalatı yerine yerli üretim artırılacak.

HAVA BEDAVA, SU BEDAVA, YAĞMUR ÇAMUR BEDAVA
Tarımsal Kredi borcu olanlar, kredi borçlarının faizleri silinecekmiş. Küçük çiftçiler, doğanın bize bahşettiği suyu ve elektriği bedavadan alacakmış. Oldukça güzel bir çalışma olur. Elektrik ve su çiftçiyi zorlayan, borca sokan harcamalar. Ama gençleri tarıma yönlendiren ve çiftçiliği teşvik eden bir çalışma olur mu, orasını bekleyip göreceğiz.

Partilerin Tarımsal Destek Vaatleri

AKP: Tarımsal destekler asgari 3 yıllık dönem için açıklanacak.
CHP: Tarımsal destek GSYH’nin yüzde 2’sine çıkarılacak, tarımsal girdilerin verileri düşürülecek.
– Tarımsal destekler 1 yıl önce açıklanacak.
– Çiftçilerin tarımsal kredi borçlarının faizleri silinecek.
– Biyoyakıtlar ÖTV ve KDV‘den muaf olacak.
MHP: Stratejik öneme sahip buğday, mısır, pamuk, soya, ayçiçeği, fındık, üzüm, incir, kayısı, zeytin, yer fıstığı ve enerji bitkileri gibi ürünler için özel destekleme programları ve fiyat garanti sistemi getirilmeli.
İyi Parti: Verimsiz hazine arazilerinin değerlendirilmesi için Genç Çiftçilerimize destekler sağlayacağız.
– Çiftçilerimizin mazotu %50 indirimli kullanmasını sağlayacağız.
– Çiftçilerimizin yasal takibe düşen borçlarını faizsiz şekilde yeniden yapılandıracağız.
– Küçük çiftçilere su ve elektrik ücretsiz verilecek.
HDP: Küçük çiftçiler için üretim girdilerinden kullandıkları mazottan ve gübreden vergi alınmayacak.
– Küçük çiftçilere su ve elektrik ücretsiz verilecek.

SUDAN’A GEL SUDAN’A

TİGEM ile Sudan Hükümeti ortaklığında kurulan şirket aracılığıyla Sudan’da kiralanan 780 bin hektar tarım arazisi, Türk girişimcilerin yatırımına açılacak. Sudan ilişkilerini geliştirmek için güzel bir alternatif olabilir fakat bunun küçük çiftçiye ya da çiftçiliğe doğrudan katkısı olmayacak gibi görünüyor.Türk girişimcisinin Sudan’da tarım yapması elbette gurur verici olacaktır.

Partilerin Tarımsal Arazi-Mera Vaatleri  

AKP: TİGEM ile Sudan Hükümeti ortaklığında kurulan şirket aracılığıyla Sudan’da kiralanan 780 bin hektar tarım arazisini Türk girişimcilerin yatırımına açılacak.
– Arazi toplulaştırmada kümülatif 8.5 milyon hektara çıkılacak.
– CHP: Arazi Edindirme Ofisi ile arazi toplulaştırma faaliyetleri 5 yıl içinde tamamlanacak.
HDP: Tarım toprakları korunacak, amaç dışı kullanılamayacak, kirletilemeyecek.
– Mayınlı araziler temizlenerek geçimlik tarıma açılacak.
İyi Parti: Meraları, köy tüzel kişiliğine devredeceğiz, meraların ıslah edilmesini sağlayacağız.
– Çiftçimizin, suyuna ve toprağına dokunmayacağız.

ET YEMEK İÇİN AVCI MI OLALIM?

Hayvancılıkta büyük sıkıntı çeken hayvan yetiştiricileri, bir çıkış yolu gözlüyor. Yem fiyatları ve para etmeyen süt fiyatları ile bir türlü belini doğrultamayan yetiştiriciler bir yandan sıkıntı çekerken, evine bayramdan bayrama et götüren aileler et ürünlerinin oldukça pahalı olmasından yakınıyor. Verilen vaatler arasında, ithal et sorunun çözüleceği ve Türkiye’yi et ve süt üretiminde kendine yeter bir ülke haline getirecekleri yer alıyor. Bu büyük sorun umarız kökten çözülür.

Partilerin Hayvancılık Vaatleri 

AKP: Hayvancılıkta kendine yeterli hale gelinecek, bitkisel üretimde verimlilik ve rekabet gücü üst düzeye çıkacak.
– Hayvan varlığını artırılarak, kırmızı ette kendine yeterli konuma gelinecek.
CHP: Hayvan varlığını artırmak için KOBİ’ler yaygınlaştırılacak.

İyi Parti: Organize Hayvancılık Bölgelerini yaygınlaştırarak, hayvansal üremi teşvik edeceğiz. Türkiye’yi “Et ve Ürünleri Üreminde kendi yeter ülke haline” gereceğiz, “İthal Et Sorununu” çözeceğiz.

ŞEKERİMİZİ GERİ VERİN!


Gündemde uzun süre kalan şeker fabrikalarının satılmasına dair, satışların iptal olacağına ilişkin vaatler yer alıyor.  Gıda üretiminde şimdiye kadar çok fazla markalaşamadık, umarız bundan sonra bize has ürünlerimizle markalaşma yoluna gider daha çok çeşitle adımızı duyururuz.

Partilerin Tarımsal Üretim- Sanayi Vaatleri 

AKP: Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri hayata geçirilecek.
– KOBİ’ler gıda üretiminde markalaşmaya yönelik desteklenecek.
CHP: Tüm tarımsal KİT’lerin özelleştirme süreçleri durdurulacak, şeker fabrikaları özelleştirmesi iptal edilecek.
– MHP: Tarım sanayi entegrasyonunun sağlanacağı tarım kentleri kurulmalı:
İyi Parti: Türkiye tarımı ve gıda sanayisi için stratejik öneme sahip ürünlere yönelik coğrafi işaret bazlı üretim planlaması yapacağız, üreticinin hakkını koruyacağız.
– Sulama birliklerine su kullanım hakkı iade edeceğiz.
– Şeker Fabrikalarının Satış İşlemlerini iptal edeceğiz. TÜRKŞEKER‘i yeniden yapılandıracağız. Pancar üremini destekleyeceğiz. Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ-NEŞ) kotalarını düşüreceğiz.
– Türkiye’yi Tarım Havzasına dönüştüreceğiz. Türkiye’yi Tıbbi ve Aromatik Bitki üreminde Avrupa’da birinci yapacağız.

EKİM DEĞİL SATIM PROBLEM 

Çiftçinin en büyük sıkıntısı ektiği, diktiği, gözünün içine baktığı malını satamamasıdır. Satsa bile masraflarını karşılayamıyor. Bu durum çiftçiyi tarımdan uzaklaştıran problemlerin başını çekiyor. Kooperatifler yasası geçimlik tarımdan yana olacak biçimde yeniden düzenlenecekmiş. Tarımdan az çok anlayan herkesin ağzında bi kooperatifçiliktir gidiyor. Neymiş yahu bu yasa? Tarıma ne katkısı olacak ? Yapılsın bir an önce, çiftçinin vaat dinleyecek dermanı kalmadı.

Partilerin Tarımsal Ticaret Vaatleri 

CHP: Karadeniz’de fındık borsası kurulacak, çay kotası kalacak.
MHP: Tarımsal üreticilerin en kısa zincir ile pazara ulaşımı sağlanmalı.
Vadeli işlem borsaları etkinleştirilerek, ürün borsaları geliştirilmeli, lisanslı depo kullanımı yaygınlaştırılmalı.
HDP: Kooperatifler Yasası geçimlik tarımdan yana olacak biçimde yeniden düzenlenecek.
İyi Parti: “Tarımsal Üretim ve Ticaret Bölgeleri” kuracağız, işletme toplulaştırmasını gerçekleştireceğiz.
– Ürün Borsalarını Etkinleştireceğiz.

MERDİVENİN ALTI KARANLIK

Gıda güvensizliği denilince merdiven altı üretimler dikkat çekiyor. İnsan sağlığı hiçe sayılıyor. Yediğimiz her gıdayı sorguluyoruz. Gıda güvenliğini temin etmek üzere cezalar caydırıcı hale gelecekmiş. Gelmeliydi. Hep olmalıydı. GDO yasaklanacakmış. Hep yasak olmalıydı. Neyse zararın neresinden dönsek kardır deyip gönül rahatlatabiliriz. Yiyeceğimiz GDO’ları şimdiye kadar zaten yedik.

Partilerin Gıda Güvenliği Vaatleri 

MHP: Hububat, tütün, et, şeker ve süt piyasalarında denetim etkinleştirilmeli, gıda güvenliği çağdaş normlara ulaştırılmalı.
– Tarım ürünleri piyasasında denetim etkinleştirilmeli.
HDP: GDO yasaklanacak.
İyi Parti: Gıda ve İçecek Sektörünü ekosistem yaklaşımı çerçevesinde yeniden yapılandıracağız, gıda arz güvenliğini garanti altına alacağız ve gıda enflasyonunu düşüreceğiz.
– Gıda güvenliğini temin etmek üzere cezaları caydırıcı hale gereceğiz.
– Hayvansal üretimde bilinçsiz antibiyotik kullanımını ortadan kaldıracağız.

ÇİFTÇİ ÇAĞRI MERKEZİ, BUYRUN!

Çiftçiler alışıldık yöntemleri bir kenara bırakıp, teknolojiye ayak uydurarak bu konuda bilgi sahibi olabilir. Kurulacak olan çiftçi çağrı merkezleri sanıyoruz ki bunu amaçladı. 81 il ve 250 köyde birlikte üretim modeli hayata geçirilip, bu köylerde çiftçilere örnek olacak yöntemler uygulanacakmış. Öncelikle çiftçinin para kazanması yönünde teşvik edici yatırımlar yapılmalı.

Partilerin Proje Vaatleri 

AKP: 81 il ve 250 köyde Birlikte Üretim Modelini hayata geçirilecek.
CHP: Tüm tarımsal ve hayvansal üretimi kayıt altına alan, Üretici Kayıt Sistemi oluşturulacak.
İyi Parti: Tarımsal Ar-Ge’yi teşvik edeceğiz, “Atatürk Orman Çiftliği Tarımsal Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Enstitüsü” kuracağız.
– Çiftçi Çağrı Merkezi kuracağız.
– Türkiye Bütünleşik Su Projesi’ni hayata geçireceğiz.

MAHALLE DEĞİL BURASI, KÖY 

Büyükşehir yasası ile mahalleye dönen köyler, her ne kadar mahalle olsa da köy olarak anılmaya ve o şekilde yaşam sürmeye devam etti. Vergiler dışında köylüye pek katkısı olmadı. Büyükşehirlerin kırsal kesiminde mahalleye dönen köylerine tekrar köy statüsü verilmesi köylerde yaşayan üç beş haneyi vergiden kurtarır. Köylerin canlı birer yaşam ve üretim merkezi haline getireceği vaadi var. Çocukluğunu ve yaşamının bir kısmını bir nebze de olsa köylerde geçiren herkes köy özlemi çekiyor. Ama kimse köyler de yaşamaya yanaşmıyor. İş kolları açılacak tarım hayvancılık canlanacak ki köylerde canlansın.

Partilerin Diğer Vaatleri 

HDP: Tarım işçilerinin tamamı iş yasası ve sosyal güvence kapsamına alınacak.
– Köyler canlı birer yaşam ve üretim merkezi haline getirilecek.
İyi Parti: Büyükşehirlerin kırsal kesiminde mahalleye dönüşen köylerine tekrar köy statüsü vereceğiz.

www.tarim.com.tr