PAYLAŞ

2017 yılında Türkiye’de 455 bin hektarlık bir alanda pamuk yetiştirildi. Bu alanın yüzde 4’ünü ‘iyi pamuk uygulamaları’ oluşturdu. Yani dünya standartlarında daha sürdürülebilir, insancıl ve çevreci bir tarım modeli yapıldı. Peki ne işe yarar bu model? Söke’deki örnek tarlalarda lisanslı ‘iyi pamuk uygulamalarını’ inceledik.

Türkiye’de yıllık iki buçuk milyon tona yakın üretilen kütlü pamuğun yaklaşık yüzde 50’si Urfa’dan geliyor. Tarımsal üretimin yoğun olduğu dönemlerde hem işçi ölümleri hem de kaza haberleri gelebiliyor. Oysa pamuk üretiminde dünyada son birkaç yıldır yaygınlaştırılmaya çalışılan bir girişim ve onun öncülük ettiği bir standart var; ‘Better Cotton Initiative-İyi Pamuk Girişimi.’ Girişim, 2009’da üreticiden perakendeciye birçok farklı paydaşın İsviçre’de bir araya gelip pamuk üretiminin olumsuz çevresel ve sosyal etkilerini azaltmayı hedeflemesiyle ortaya çıktı. Uzun çalışmalar sonucunda altı ana ilke ve 44 kriterden oluşan ‘Better Cotton-İyi Pamuk Standartları’ belirlendi. Bu ilkeler şunlardı; suyu verimli kullan, toprağı kirletme, zirai ilacı düzgün kullan, doğal çevrene zarar verme, biyolojik çeşitliliği koru ve insana yakışır iş, çalışanları koru. Standartlar Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü gibi kurumların kurallar üzerinden oluşturuldu.