PAYLAŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ‘100 Günlük İcraat Programı’nda Tarım ve Orman Bakanlığı’na dair hangi adımlar var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesinin 100 günlük eylem planını açıkladı. Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki tanıtım toplantısında, “Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı”nın öne çıkan bölümleriyle ilgili bilgi veren Erdoğan, her bakanlıkla ilgili yapılması planlanan icraatları da paylaştı.

400 maddenin yer aldığı icraat programında, Tarım ve Orman Bakanlığı kapsamında hayata geçirilecek projelere dair şu bilgiler yer aldı:

1- Kırsalın kalkındırılmasına yönelik olarak 7 proje ile ₺710 milyon destek sağlanması

2 –  8 bin 300 hektar yeni alanın sulamaya açılması, ₺41,5 milyon ilave gelir artışı ile 8.500 kişiye ek istihdam sağlanması 100 bin hektar alanda basınçlı sulama için ₺250 milyon destek verilerek modern sulamanın yaygınlaştırılması

3 – 4 adet yeni içmesuyu tesisi ile 344 bin vatandaşımıza yıllık 70.8 milyon m3 temiz kaliteli ve yeterli içmesuyu sağlanması (bütçe: 105.384.000 TL)

4 – 39.133 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlanması ve 13 büyük ovanın daha korumaya alınması

5 – Ergene nehrinin su kalitesinin sulama suyu kriterlerine uygun hale getirilmesi

6 – Odun üretiminin 15 milyon m3 ’ten 21 milyon m3 ’e çıkarılarak %40 artış sağlanması ve 130.000 kişinin istihdam edilmesi

7 – 100 günde 100.000 hektar alanın ağaçlandırılarak 50 bin kişiye istihdam sağlanması

8 – Yerel tohumların korunması ve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması

9 – Uzun süreli kiralama kapsamında lisanslı depo kapasitesinin %200 artırılması ve 500 bin ton ilave ihaleye çıkılması

10 – Milli parklarımızda ziyaretçi sayısının %15 artırılması ve milli park sayısının 43’ten 44’e çıkarılması

11- Sudan’da 780.500 hektar tarım arazisinin Türk girişimcilerinin yatırımlarına açılması amacıyla “Türkiye ile Sudan Arasında İkili Tarımsal İşbirliği ve Ortaklığına İlişkin Anlaşma”nın uygulamaya konulması

12 – Altyapısı tamamlanan tarıma dayalı OSB‘lerin sayısının 6’dan 8’e, tüzel kişilik kazandırılan tarıma dayalı OSB’lerin sayısının ise 15’ten 17’ye çıkartılması

13 – Deniz ve baraj göllerinde açılacak yeni “Su Ürünleri Yetiştiricilik Üretim Alanları” ile yıllık 276 bin ton olan su ürünleri yetiştiricilik kapasitesinin yaklaşık % 8 artırılması

14 – Uçuş güvenliğin sağlanması amacıyla 2 adet özellikli gözlem sisteminin kurulması

15 – Tarımsal reformun gerçekleştirilmesine yönelik vizyon projelerin mevzuat çalışmalarının yapılması ve model oluşturulması

16 – Tabiatın korunması, suyun verimli ve tek elden yönetilmesi ve hayvan haklarının iyileştirilmesi için mevzuat düzenlemesi yapılması

17 – Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması

18 – 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması

t24.com.tr