PAYLAŞ

Gübre Dağıtıcılık Belgesi, lisans belgesi ve tescil belgesi alımı için yapılacak başvurular elektronik ortama taşındı.

Gübre Dağıtıcılık Belgesi, lisans belgesi ve tescil belgesi alımı için yapılacak başvurular elektronik ortamda da gerçekleştirilebilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.