PAYLAŞ

Türkiye’nin en verimli ovalarından olan ve koruma altına alınan Eskişehir Alpu Ovası’na yapılmak istenen termik santral ihalesi üçüncü kez ertelendi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), ilk olarak 27 Eylül 2017 tarihinde Alpu’ya kömür çıkarılması ve termik santral kurulması için ihale ilanına çıkmıştı. Son teklif verme tarihi olarak da 26 Ocak 2018 tarihi belirlenmişti. Ancak yöre halkı başta olmak üzere Türkiye genelinden doğa dostlarının tepkileri sonucu teklif verme süresi ilk olarak 7 Mart’a; ardından 26 Nisan’a ertelenmişti.