PAYLAŞ

Topraklarında Fırat ve Dicle nehirlerini bulundurması sebebiyle “Bilad Nehreyn (iki nehir ülkesi)” olarak da adlandırılan Irak’ta etkili olan kuraklık tarım sektörünü ciddi anlamda zarara uğrattı.

Zaman zaman 50 dereceyi geçen sıcaklık ve su seviyesindeki azalmaya, hükümetin yanlış politikaları da eklenince, bir türlü istenen kalkınmanın sağlanamadığı tarım sektörü, bu yıl ciddi anlamda çöküşe geçti.

Tarım Bakanlığı, yaşanan kuraklık nedeniyle bu yıl suya bağımlı yetişen mısır ve pirinç ekimini yasaklarken, susam, pamuk ve ayçiçeği ekiminin de yapılmamasını istiyor.