PAYLAŞ

Yatağan Termik Santralı ve ona kömür sağlayan ocaklar, bölgedeki Turgutlu köyü, değerli zeytinlikler ve su kaynaklarını yok etmek üzere.

Ekoloji Kolektifi Derneği, Yatağan Termik Santralı ve tesise kömür sağlayan açık ocakların, bölgedeki Turgut köyünü ve değerleri zeytinlikleri yok etmek üzere olduğunu vurguladı. Dernek tarafından bölgede yapılan incelemelerin ardından hazırlanan raporda, köyün taşınma tehdidiyle karşı karşıya bulunduğu belirtildi.

Dernek uzmanları, Muğla Çevre Platformu’yla (MUÇEP) Turgut Yardımlaşma ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’nin çağrısı üzerine, şubat ayı başında köyde incelemeler yaptı. Açık kömür ocaklarının sınırının Turgut’a 50 metreye kadar yaklaştığına dikkat çekilen raporda, “Madencilik çalışmalarının etkileri zeytin verimini daha da azaltmıştır. Zeytin üreticilerinin verim düşüşünden ötürü yaşadığı ekonomik darboğaz, üreticileri güçsüzleştirmektedir. Açık ocak kömür madeni, zeytin üreticilerini arazi satışına mecbur bırakabilecek bir etkiye sahiptir. Eskihisar ve Yeşilbağcılar gibi köylerin daha önce taşınmış oluşu, bir başka deyişle burada yaşayanların göçe zorlanması, Turgut köyünün de böyle bir ihtimalle karşı karşıya kalabileceğini göstermektedir” denildi.

Raporda, yeraltı sularını kömür yataklarından uzaklaştırılmak için yapılan sondajların, zeytinlikleri kuruttuğu da belirtilerek şöyle denildi: “Zeytin üreticileri bahçelerindeki artezyen kuyularının kuruduğunu aktarırken, köyün içerisindeki cami yakınına yönlendirildiği için Camialtı Suyu olarak tabir edilen kaynağın da zayıfladığı ifade edilmektedir. Yatağan Termik Santralı kapsamındaki madencilik faaliyetlerinin yarattığı etkinin benzeri, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallarının kömür ocakları yakınındaki Karacahisar Köyünde de gözlemlenmektedir. Karacahisar köyü muhtarına göre, kömür arama amacıyla gerçekleştirilen sondajların ardından Karacahisarlıların ‘Suçıkan’ diye adlandırdığı temiz su kaynağı kurumuştur.”

www.cumhuriyet.com.tr