PAYLAŞ

Coca-Cola Şirketi ürün ambalajı yaklaşımını köklü bir şekilde yeniden şekillendirdiğini, 2030 yılına kadar küresel olarak ürünlerinde kullanılan ambalajların yüzde 100 geri dönüştürülebilir olmasını hedeflediğini ve bu ambalajların tamamının geri toplanmasını destekleyeceğini açıkladı.

Şirket, daha fazla geri dönüştürülebilir malzeme veya bitki bazlı ambalaj maddeleri geliştirerek veya her kaptaki plastik miktarını azaltarak daha iyi şişeler imal etmeyi amaçlıyor.

Coca Cola, “Atıksız Bir Dünya” öngören ve yatırımlar ile desteklenecek yeni ambalajlama vizyonunun temelini oluşturan hedefle, ambalajların yüzde 100 geri dönüştürülebilir olmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesini sağlayacak. Bunun ilk adımı olarak yiyecek ve içecek ambalajlarının insanların modern yaşamlarının önemli bir parçasını oluşturduğu, ancak küresel olarak ambalaj atıklarının azaltılması için yapılması gereken çok daha fazla şey olduğu anlayışının benimsenmesi amaçlanıyor.

Coca Cola Şirketi Başkanı ve CEO’su James Quincey “Dünyanın bir ambalaj atığı sorunu var ve diğer tüm şirketler gibi bizim de bunun çözülmesine yardım etme sorumluluğumuz bulunuyor. Atıksız Dünya vizyonumuz sayesinde, bu sorunun geçmişte bırakılmasına yardımcı olmak için gezegenimize ve ambalajlarımıza yatırım yapıyoruz” dedi.

Quincey sözlerine şöyle devam etti:

“Şişeler ve teneke kutular gezegenimize zarar vermemelidir ve atıksız bir dünya mümkündür. Bizim gibi şirketler bu konuda öncü olmalıdır. Dünya genelindeki tüketiciler gezegenimizi önemsiyorlar ve şirketlerin harekete geçmelerini istiyor ve bekliyorlar. İşte biz de tam olarak bunu yapacağız ve bu kritik yolculukta diğer şirketleri de bize katılmaya davet ediyoruz.”

Şirket ve şişeleme ortakları ‘gezegene yatırım’ ve ‘ambalaj yatırımları’ hedefleri peşinde koşuyor.
2030 yılına kadar, Coca Cola sisteminin dünya genelinde sattığı her şişe veya teneke kutu için bir şişe veya teneke kutuyu geri kazanarak birden fazla kullanım ömrü olmasını sağlamayı amaçlıyor. Şirket insanların nelerin, nasıl ve nerede geri dönüştürülebileceğini anlamalarına yardımcı olmak amacıyla yatırım yapıyor. Diğer şirketlerin şişe ve kutuları dahil olmak üzere sektör genelinde ambalaj atıklarının toplanması destekleniyor. Coca-Cola sistemi ambalaj atıkları ve denize atılan çöpler gibi sorunların çözümüne yardımcı olmak için yerel paydaşlar, sektör ortakları, müşteriler ve diğer tüketiciler ile birlikte çalışmalar yapmayı hedefliyor.

Toplama hedefine ulaşmak için, Coca-Cola Şirketi küresel olarak tüm ambalajlarını yüzde 100 geri dönüştürülebilir hale getirmek için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Şirket daha fazla geri dönüştürülebilir malzeme veya bitki bazlı ambalaj maddeleri geliştirerek veya her kaptaki plastik miktarını azaltarak daha iyi şişeler imal etmeyi amaçlıyor. 2030 yılına kadar, Coca-Cola sistemi şişelerini yüzde 50 oranında geri kazanılmış malzeme ile üretmeyi amaçlıyor. İçecek ambalajları için yeni bir küresel standart oluşturulması hedefleniyor. Şu anda şirketin kullandığı ambalajların çoğunluğunun geri dönüştürülebilir nitelikte olduğu belirtiliyor.

“Atıksız Dünya”, Şirketin nihai içecek ürünlerinde kullandığı su miktarının yüzde 100’ü kadar suyu doğaya geri kazandırma hedefindeki başarıyı esas alarak devam ettirdiği sürdürülebilirlik çabalarının bir sonraki adımını oluşturuyor. Şirket su geri kazanım hedefine beklentilerin 5 yıl öncesinde, 2015 yılında ulaşmıştı. Bu çabalar Şirketin doğru yönde büyüyen bütüncül bir içecek şirketi haline gelerek büyüme hedefi doğrultusundaki daha geniş kapsamlı stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.

(İHA)