PAYLAŞ

Türkiye’nin ‘tahıl ambarı’ Konya Ovası’nda oluşan ve yer altı sularının bilinçsiz kullanımının bir göstergesi olan obrukların sayısı giderek artıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, ülke genelinde obruk oluşumları Konya Kapalı Havzası’nda görülüyor.

Kireçtaşlarındaki karstlaşma neticesinde gelişen mağara sistemlerinin tavanlarının çökmesi sonucu meydana gelen obrukların oluşumunda arazinin litolojik özellikleri, yer altı suyunun çekilmesi ve suyun akım yönü etkili oluyor.

1970’li yıllardan itibaren yer altı sularının kontrolsüz kullanımı ve buna bağlı olarak yer altı suyu seviyesindeki düşüş, derinlikleri 20 ile 150 metre arasında değişen obrukların oluşumunu da hızlandırıyor. Bu yüzden yer altı su çekiminin, beslenmesinden fazla olduğu Konya Kapalı Havzası, yer altı suyu çekimini sınırlandırmak için DSİ tarafından kapalı saha ilan edildi. Bu kapsamda DSİ Genel Müdürlüğü yer altı suyunun doğru kullanımı konusunda gerekli bilgilendirmeleri yaparak obrukların oluşması nedeniyle ortaya çıkabilecek riskleri en aza indirmek için çalışmalarına devam ediyor.