PAYLAŞ

Ali Ekber YILDIRIM / Tarım Dünyasından

 

Türkiye Tohumcular Birliği, yaklaşık 1.5 yıllık çalışma ile TÜBİTAK’a bağlı Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile birlikte “Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Geliştirme Projesi”ni gerçekleştirdi.

Proje kapsamında “Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Raporu hazırlandı. Başka bir deyimle tohumculuk sektörünün yol haritası çıkarıldı.