PAYLAŞ

Konya’da, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından yapılan bir araştırmaya göre ayak ve tırnak bakımı yapılan ineklerde yüzde 25’e yakın süt artışı tespit edildi.

Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin yaptığı araştırmaya göre, ayak tırnak bakımı yapılan ineklerin süt veriminde yüzde 25’e yakın artış tespit edildi.

Araştırmada, Konya’daki büyükbaş hayvanlarda ayak hastalıklarının ortalama görülme oranı yüzde 10,2 olarak gerçekleşti. Kentte 298 bin 704 anaç sığırdan 30 bin 467’sinde ayak problemi vakası tespit edildi.

Ayak ve tırnak bakımı yaptırmayan yetiştiricilerin, hayvanın ayak hastalığının şiddetine bağlı olarak zararı (süt ve besi verim kaybı) 865 lira olarak hesaplandı.

Hayvan başına tespit edilebilen veteriner giderleri, döl verimi, buzağı ve et verim kayıpları hesaplandığında ise Konyalı üreticilerin ekonomik kaybı toplamda 26 milyon 353 bin 955 lira olarak belirlendi.

Öte yandan Konya’da ölçülebilen süt verim kaybı ise 46 bin 874 ton. Tespit edilebilen ve edilemeyen ayak tırnak problemi olan hayvanların ekonomiye toplam zararı ise 75 milyon 571 bin 655 liraya ulaşıyor.

Sığır yetiştiricilerinde ayak ve tırnak bakımı bilincinin oluşturulması gerektiğini söyleyen Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Edip Yıldız, hayvanların diğer bakım ihtiyaçları gibi ayak bakımının da önemli bir zaruret olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

“Gelişen entansif (yoğun) hayvan yetiştiriciliğinin sonucu olarak böyle bir ihtiyaç doğdu. Ayak ve tırnak bakımı uygulaması yaptığımız süt sığırcılığı işletmelerinde yem ve diğer unsurlar değişmediği halde, uygulama sonrasında süt veriminde artış göründü. Bunun en önemli sebebi ise hayvan refahı arttıkça verim seviyesinin artması olarak değerlendirilebilir. Yetiştiricilerimizin hayvanlarına periyodik ayak bakımı yaptırmalarının gerekliliği ortadadır. Verim kaybının önüne geçilmesi ülke ekonomisi açısından son derece önemlidir.”

www.dunya.com