PAYLAŞ

Yabancıların tarım işçisi olarak kayıt altında çalışmasını sağlayacak ‘Ulusal İstihdam Eylem Planı’ tartışma yarattı. Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat, “Daha bizim tarım işçilerimizin sorunları çözülmedi. Yabancının çalışmasıyla ücretler yarı yarıya düştü” diye konuştu.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘3 yıllık Ulusal İstihdam Eylem Planı’ ile yabancı işçilerin tarım sektöründe çalışmalarının önünün açılmasına Tarım – İş Sendikası’ndan itiraz geldi. Uygulama ile mevcut günlük yevmiye üzerinden düşük ücret ile çalışan işçilerin ekmeğine yabancı işçilerin ortak edileceğini kaydeden Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat, “Çukurova’da şimdiden tarım işçisi ücretleri, yabancıların istihdama katılmasıyla yarı yarıya düştü. Bunun yabancı açısından bir zorunluluk olduğunu biliyoruz. Ancak işverenin bunu fırsata çevirmesine izin verilmemesi gerekiyor. Tarım kesiminde zaten güç olan çalışma koşulları yabancıların piyasaya girmesiyle daha da güç hale geldi. Çünkü bu insanlar her koşula razılar, seçme şansları olmadığı için işverenlerce fırsat olarak görülüyorlar” dedi.

Tarımda çalışan işçilere yönelik her ne kadar yasal güvence var gibi görünse de uygulamada bunun gerçekleşmediğinin altını çizen Polat, şöyle konuştu:

GERÇEKÇİ DEĞİL

“Kırsalda kendini göstermesi beklenen bu uygulamayı denetleme mekanizması yetersiz. Son 10 yıldır komşu ülkelerde yaşanan sıkıntılar sonucu ülkemize sığınan yabancıların Türkiye çalışma hayatına kazandırılmasını destekliyoruz. Ancak ülkemiz tarım işçilerinin sorunları çözülememişken, güvence altına alınamamışken, sağlık, temiz su kaynakları, eğitim, yemek, dinlenme, iş güvenliği ve iş sağlığı, çalışma saatlerine riayet gibi sorunlar aşılmamışken, daimi işçilikleri sağlanamamışken, eylem planında yer alan şekliyle tarıma kazandırılmasına mevcut sorunları daha da büyüterek, daha büyük sıkıntılar yaşanacağı için karşı çıkıyoruz. Kendi vatandaşlarımız için sağlayamadığımız bu şartları, yabancı çalışanlara sağlayabileceğimizi söylemek gerçekçi değil.”

MEVSİMLİK İŞÇİLERE SOSYAL GÜVENCE YOK

MEVSİMLİK tarım işçileri ile ilgili 2010’da bir tebliğ yayınlandığı bilgisini veren İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (İFMİB) Başkanı Ali Haydar Gören de, “Bu tebliğ ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan gelen mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartları, eğitimleri gibi alanlarda düzenlemeler vardı. Bu tebliğ ile kayıt dışı çalışmanın önüne geçilmek istendi. O bölgelerden gelenler ‘dayıbaşı’ aracılığıyla yetkili makamlara bildiriliyordu. Dayıbaşı çalışmak için gelen grupların lideri oluyordu. Bu gruplar geldikleri ilde de yetkililer tarafından kontrol ediliyordu. Ancak düzenlemeye rağmen işçilerin sosyal güvenceleri sağlanmıyor. Tebliğ ile 15 yaşın altındaki çocukların çalışmasının önüne geçilmiş oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘3 yıllık Ulusal İstihdam Eylem Planı’ ile de yabancı işçilerin kayıtlı olarak çalışması sağlanmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

www.hurriyet.com.tr