PAYLAŞ

Üretim Reform Paketi’nden zeytinlerin sanayi yatırımına açılmasına izin veren düzenlemenin çıkarılmasından sonra dün de sürpriz bir gelişme yaşandı. CHP ve MHP’nin ısrarı sonrasında Ak Parti yönetimi de ikna edilerek meraların sanayiye açılmasına ilişkin iki maddenin tasarıdan çıkarılması kararı alındı.

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri devam ederken, önceki gece üç partinin grup yöneticileri bir araya gelerek mera maddelerinin tasarıdan çıkarılması konusunda anlaşmaya vardı. Tasarının 36.maddesi kamu yararı durumunda meralara endüstri, teknoloji geliştirme, organize sanayi bölgeleri, serbest bölge yapımını mümkün kılıyordu.

www.hurriyet.com.tr