PAYLAŞ

Türkiye ihracatını arttırmak iddiasıyla yola çıktı sektörel tanıtım grupları. Kimi “tıkır tıkır” dedi, kimi “aganigi naganigi.” Sayıları 16’yı bulan grupların bütçeleri de milyonlarca dolara ulaştı. Ancak geçen yıl verimsiz oldukları ve kaynakların boşa harcandığı gerekçesiyle kapatıldı. Yerine Türkiye Tanıtım Grubu’nun kurulacağı açıklandı.

İşte bu grubun resmen kuruluşu dün açıklanan Resmi Gazete’de yer aldı. ‘Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik’le Türkiye İhracatçılar Meclisi nezdinde kurulacak Türkiye Tanıtım Grubu’nun (TTG) organları Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu ve İcra Direktörlüğü olarak açıklandı. Danışma Kurulu ise Sektörler Konseyi Başkanı ve üyeleri ile İhracat Genel Müdürü, Anlaşmalar Genel Müdürü, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü ve Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdüründen oluştu.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Tanıtım gruplarının kapatılmasına başarılı örneklerin korunması gerektiği kanısıyla karşı çıkan ihracatçılar, bu yapıya şiddetli tepki gösteriyor. Zekeriya Mete bu konuda ismini gizlemeden, açıkça karşı çıkan bir ihracatçı. Hububat Bakliyat İhracatçıları Birliği Başkanı olan Mete, “İhracatçılar Birliği’nde çoğunluk bu karara karşı. Ancak çıkıp konuşan yok. Tanıtım grubu bürokrasiye boğuluyor. Bundan sonra iş yapmak mümkün değil. Bu yapıyla Türkiye’nin hiçbir tanıtımı yapılamaz. İhracat da artmaz” diyor.

Mete, “Muhalefet etmek için itiraz etmiyoruz. İhracatçılar olarak ne dersek tersi yapılıyor. Bizim derdimiz ihracatın artması. Bu kararlarla artacak deniyorsa buyursunlar” diyor. Yeni tanıtım stratejisi ne kadar başarılı olacak? Rakamlar gösterecek!

www.hurriyet.com.tr