PAYLAŞ

EKONOMİ Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında “temel gıda maddelerinin ithalatı” konusunda ortaya çıkan görüş ayrılığı, hükümette son günlerde en çok konuşulan konuyu oluşturdu.

İhalatın hangi şartlarda, kim tarafından yapılacağı konusu, son iki Bakanlar Kurulu toplatısında da tartışıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ithalatı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Et ve Süt Kurumu’nun  (ESK) yapması gerektiğini, bunun hasat ve et üretimine göre planlanması gerektiği görüşünü savundu. Ekonomi Bakanlığı ise işlemin doğrudan belirlenecek şartlara uyan, özel sektörün yapması ve ürünlerin serbest piyasa koşularına göre alınması önerisini savundu.

İTHALATIN HİKÂYESİ

Bu noktada, Ekonomi Bakanlığı’nın önerisi tercih edildi. Ardından buğday, arpa, mısır ve karkas etle ilgili ithalat kararnamesi hazırlandı. Yetkilendirilen özel sektörün, belirlenen şartlarda ithalatına izin verilmesi kararlaştırıldı. Ancak diğer sorun gümrük vergi oranları oldu. Vergi oranlarının belli bir seviyenin üzerinde olmasının, yerli üreticiyi koruyacağı ve üreticinin ürününün de elinde kalmayacağı dile getirildi. Kararnamede, vergi oranları yüzde 15-20 arasında belirlendi. Kararname, Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi. Ancak beklendiği sürede onaylanmadı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, belirlenen vergi oranının yerli üreticiyi mağdur edeceğine ilişkin bilgilendirmeden sonra oranların değişmesini istediği öğrenildi. Kararnamedeki oran yüzde 45’lere çekildi ve yayınlandı. Kararnamenin hasat döneminde açıklanması ile üreticilerin endişelerini gidermek için Tarım Bakanlığı, açıklama yapmak zorunda kaldı.

KARARNAME DEĞİŞTİ

İki bakanlık arasında tartışmaya neden olan bu kararın ardından, geçen pazartesi yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında bir başka gelişme oldu. Temel gıda ürünlerinin ithalatına ilişkin kararnamenin değiştirilmesine karar verildi. Bu konuda yetkinin TMO ve ESK’ya verilmesi ve gerekli durumda ithalatın bu iki kurumun koordineli olarak yürütmesine ilişkin yeni bir karar alındı. Bu kararın önümüzdeki günlerde yürürlüğe gireceği belirtiliyor. Yeni kararnamede, TMO ve ESK’nın ithal gıda ürünlerindeki gümrük vergi oranlarını belirleme yetkisinin de olacağı öğrenildi. Bu iki kurumun et ve hububat fiyatlarının yükselmesi durumunda acil karar alarak ithalatı yapabileceği bilgisi paylaşıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın bu konudaki ısrarı sonuç verdi.

www.hurriyet.com.tr