PAYLAŞ

Kaynakların etkin kullanılması ve tarımın sürdürülebilir olmasında teknoloji giderek daha etkin rol oynuyor. Tarımda bilgi ve teknoloji ile ürün kalitesini arttırmak, daha iyi bir eko-sistem ortaya çıkarmak mümkün. Çiftçinin tarıma ve bilgiye daha yakın olması için İngiltere’nin de desteğiyle yeni bir proje hayata geçti.

Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin, İngiltere Büyükelçiliği’nin katkısıyla düzenlediği, tarım teknolojilerinde (AGRITECH) İngiltere-Türkiye işbirliğini desteklemek için kapasite geliştirme ve ağ oluşturma projesi kapanış konferansı 6 Mart’ta Boğaziçi Üniversitesi’nde yapıldı.

Türkiye ve İngiltere’den gelen uzman konuşmacılar Türkiye’de mevcut tarım teknolojileri durumunu özetleyerek, gıda sektörünün güncel sorunları ve hassas tarım teknolojileri üzerine saptamalarda ve çözüm önerilerinde bulundu. Konferansa İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater da katıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan açılış konuşmasında Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde bir ziraat fakültesi olmamakla birlikte, üniversitede farklı disiplin ve uzmanlık alanları tarafından üretilen bilgi birikimi sayesinde bugün tarım alanındaki sorunlara çözüm geliştirme noktasına gelindiğine değindi. Özkan oluşan bilgi birikiminin tarıma uygulanması aşamasında devreye inovasyon kavramının girdiğini; Üniversite olarak Birleşik Krallık ile birlikte geliştirilen bu işbirliğinin tarım teknolojileri alanında ufuk açacak yeni projelerin başlangıcını oluşturacağını belirtti.

Konferansa katılan İngiltere‘nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater ise, söz konusu işbirliği sayesinde Boğaziçi Üniversitesi’ne ilk resmi ziyaretini yapmaktan duyduğu memnuniyeti aktardı. Slater, Birleşik Krallık menşeli Prosperity Fonu kapsamında teknoloji temelli tarım projelerinin desteklendiğini belirtti. Günümüz koşullarında bilim ve teknoloji temelli akıllı tarım uygulamalarının dünya genelinde önemli bir pazar yarattığını belirten Slater, Birleşik Krallık olarak bu alanda özellikle akademi ve iş dünyası ile çeşitli ortak projeler yürüttüklerini söyledi. Slater ayrıca Türkiye’nin gelişmekte olan bir ekonomi olarak tarımdaki aktif rolü düşünüldüğünde Prosperity Fonu ile başlayan bu işbirliğinin yeni alanlara uzanmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Doç. Dr. Aslı Helvacıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Prof. Dr. Arzu Tektaş ve Knowledge Transfer Network İngiltere Gıda Bölümü Başkanı Dr. Jayne Brookman başta olmak üzere uzmanların sunumlarını gerçekleştirdiği konferansın konuşmacılarından Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gökhan Özertan ise ‘’Türkiye’nin Tarım Vizyonu ve Geleceği’’ başlıklı sunumunda tarım ve gıda sektörlerinde sorunların tek bir kurum veya tek bir paydaş odaklı anlayışla ele alınmayacağını; farklı sektörlerin birlikte ve yan yana çalışması gerektiğini ifade etti.

Özertan bu çerçevede, tarımsal kalkınmanın nasıl olması gerektiği, günümüzün en önemli gerçeği olan iklim değişikliği sorunu karşısında çiftçilerin bu duruma nasıl adapte olacakları, tarımda Ar-Ge ve inovasyonun ne seviyede gerçekleştiği gibi konular başta olmak üzere tüm paydaşların ortak akılla hareket etmesinin gerekliliğine değindi.

Türkiye’nin OECD 2016 raporuna göre tarımsal Ar-Ge harcamalarında 2000’lerin ortasından itibaren üç kat büyümüş olduğunu ancak OECD bölgesinde katma değere göre tarımsal Ar-Ge harcamalarında en düşük ülkelerden biri olduğunu belirten Özertan, tarımsal inovasyon politikalarıyla birlikte en önemli ihtiyacın tarım sektörüne yönelik stratejik vizyon geliştirmek olduğuna dikkat çekti.

Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi yürüttüğü araştırmalarla tarımda teknoloji konusunda bilgi üretimi yapıyor ve bu konuda sektörlerle iş birliği yaparak inovatif gelişme için projeler yürütüyor. Merkezin AGRITECH projesindeki temel amacı Türkiye tarım teknolojileri ekosisteminin kapasitesinin geliştirilmesi şeklinde özetleniyor. Merkez AGRITECH çalıştay ve konferansları ile İngiltere ve Türkiye’den araştırmacı, girişimci, üretici ve tedarikçi gibi çeşitli paydaşların katılımları ile bilgi ve iletişim ağı oluşturdu.

 

TARLADA TEKNOLOJİ NE GETİRİYOR?

Üretim zincirindeki aktörlerin akıllı teknolojilere bağlı olması

Daha yüksek katma değerli ürünler ve cirolar

Üreticiler ve çiftçiler için pazar bilgilerine erişim ve kazanımın artması

Zincirin ortak strateji ile hareket etmesi, eş zamanlı bilgi paylaşımı ile arz-talep dengesi

Zincirde koordinasyon ile depolama ve ulaşımdaki ürün kayıplarının azalması

Kalite ve ürün tazeliğinin artması

Gıda güvenliğinin artması

Pazar bilgilerinin paylaşımı ile satışların artması

www.girisimhaber.com