PAYLAŞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eker Tarım Sektörü Entegre Yönetim Bilgi Sistemi TARSEY i tanıtmak üzere basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda  söz konusu  entegre projenin, 77 milyon insanın tamamının içinde yer aldığı bir sistem olduğunu kaydetti.

Atatürk Orman Çiftliği Müze ve Sergi Salonunda düzenlenen toplantıda Bakan Mehdi Eker, “Tarım Sektörü Entegre Yönetim Bilgi Sistemi TARSEY, tarım sektörünün artık sadece kırsal alandaki bir sosyal yardımlaşma alanı olmaktan çıkıp, bir ekonomi faaliyeti olarak uluslararası alanda rekabet edebilir bir niteliğe kavuşmasına önemli katkısı olan bir proje” dedi.

Sistemin ayrıntıları hakkında bilgi veren ve  dünyada henüz TARSEY gibi bir sistemin kurulmadığını söyleyen Bakan Eker, sistemin yazılımının yerli olduğunu vurguladı. Bakan Eker “Patenti bize ait. Bunun know how’unu dünyaya verebiliriz. Dost ve kardeş ülkelerle paylaşabiliriz, uluslararası pazarda bunu satabiliriz” diye konuştu.

TARSEY’in 42 ayrı veri tabanından oluşan bir sistemler bütünü olduğunu dile getiren Bakan Eker, bunun bir parçası olan ve şu anda 400 noktada kurulu olan zirai gözlem ve ölçüm istasyonlarının her birinin 100 dekarlık alandaki bitkinin anlık büyüme verilerini alarak ölçüm yaptığını belirtti.

İstasyonların çiftçilere sağladığı faydalar hakkında da bilgi veren Bakan Eker, bitkinin tohum aşamasından hasat aşamasına kadar bütün gelişimini anlık olarak kaydedip raporladığını ve iPad sahibi çiftçilere bu bilgileri aktardığını söyledi.

İstasyonların, böceklerin, insan kulağının duyamayacağı frekanstaki sesleri ile bölgedeki biyolojik hareketliliği de izlediğini ve bunun bitki üzerindeki varsa olumsuz etkilerini de kaydettiğini bildiren Bakan Eker, “Dolayısıyla bütün bu parametreleri ölçmek suretiyle rekolte tahmini yapabiliyor. Yani bitki, öngörülen sürede yeterince büyümüş mü? Başak dolgunluğu buna göre olacak mı olmayacak mı? Bütün bunları ölçebiliyor” ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin aldıkları bilgilerle kendi ürün deseninin planlamalarını yapabildiğine dikkati çeken Bakan Eker, istasyonlarının sistemde kayıtlı çiftçilerin yüzünü tanıyarak, doğrudan konuşabildiğini belirtti. Bakan Eker, istasyonun kendisine yaklaşan kişinin yüzünü tanımaması halinde uzaklaşması için uyardığını, ısrar etmesi halinde de kişinin yüzünü kaydederek merkezi bilgilendirdiğini ifade etti.

İstasyonların bütün bitki gruplarını temsil edecek şekilde yerleştirildiğini anlatan Eker, “Bu entegre proje 77 milyon insanın tamamının içinde yer aldığı bir sistem” şeklinde konuştu.

Bir parselde ne kadar ürün üretilebileceği bilinecek

Yurt genelindeki 32,5 milyon parselin sistemin içinde olduğunu vurgulayan  bakan Eker, “Her bir parsele bir kimlik numarası verdik. Bu numaraları girdiğinizde o parselin denizden ne kadar yüksek olduğunu, topografik özelliklerini, arazi ne kadar meyilli, hangi yöne bakıyor. Zirai üretimde bunların hepsi parametreler” dedi.

Arazi Bilgi Sistemini de TARSEY’e entegre ettiklerini dile getiren Bakan Eker, her bir parseldeki ürünün maliyetinin hesaplanabildiğini söyledi. Parsel bazında maliyet hesaplandığında çiftlik kapısındaki maliyeti ve fiyatla olan ilişkisini de bilebildiklerini anlatan Bakan Eker, parsel ve ürün bazında net gelir bilindiğinde ülkenin ekonomi politikaları belirlenirken bundan yararlanılabileceğini kaydetti.

​Elde ettikleri bütün bilgileri çapraz kontrollere tabi tuttuklarını anlatan Bakan Eker, “Örneğin geliyor diyor ki ‘ben şurada 50 dekar alana pamuk ektim, şu kadar pamuk aldım.’ Belki gitti, sattığına dair bir yerden fatura da aldı. Ama bu ölçümlerle biz, o parselde gerçekte ne kadar pamuk ekilebilir, bunu biliyoruz. Bütün ürünler için bu böyle” diye konuştu.

Hayvan Kayıt Sistemi de TARSEY’e entegre edildi

Toplantıda sisteme entegre edilen veri tabanlarından Hayvan Kayıt Sistemine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Eker, Türkiye’deki büyük ve küçük baş hayvanlarla ilgili bütün bilgilerin sistemde kayıtlı olduğunu belirtti.

Bu bilgilere sahip olmanın kendilerine planlama yapma imkanı tanıdığına işaret eden Bakan Eker, “Yani 6 ay sonra bizim elimizde ne kadar erkek ve dişi hayvan olacak, ne kadarı tohumlama yaşına gelmiş, ne kadarı doğum yapacak noktada? Bunların hepsini sistem ayrıntılı bir şekilde bize söylüyor” dedi. Bakan Eker, sistem sayesinde Kurban Bayramı öncesinde de ne kadar hayvanın bir yerden bir yere taşındığını ne kadarının satıldığının izlenebildiğini kaydetti.

Sistemden tüketicinin nasıl faydalanacağına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bakan Eker, hal sistemi ve marketler de sisteme entegre olduğu için tüketicinin herhangi bir markette aldığı ürünün hangi parsel ve çiftlikten üretildiğini, üretimde ne kadar tohum, kimyasal gübre kullanıldığını takip edebileceğini söyledi. Bakan Eker, buna imkan verecek karekod uygulamasının birkaç ay içinde hayata geçirileceğini ifade etti.

Projenin Türkiye’nin kaynaklarının doğru kullanılması ve tarım sektörünün modernizasyonu açısından önemli olduğunun altını çizen Eker, “Bu, tarım sektörünün artık sadece kırsal alandaki bir sosyal yardımlaşma alanı olmaktan çıkıp, bir ekonomi faaliyeti olarak, uluslararası alanda rekabet edebilir bir niteliğe kavuşmasına önemli katkısı olan bir proje. Çünkü artık nerede ne yetişiyor, biliyoruz. Anlık envanterimizi takip ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Eker, bir gazetecinin, sistemin fiyat politikalarını nasıl etkileyeceğini sorması üzerine,toplanan verilerin karar vericinin önüne geldiğinde buna ilişkin tedbirlerin düşünülebileceğini söyledi.  Bakan Eker, “6 ay sonra şu ürünle ilgili piyasanın talebi bu, üretimi de şu olacak dendiğinde eğer bir arz problemi ile karşı karşıya kalacaksak o zamana buna göre tedbir alınır” ifadesini kullandı.

Sistemin tarım gelirlerine katkısının olup olmayacağının sorulması üzerine Bakan Eker, sistemi çiftçinin gelirini artırmaya yönelik tarım reformunu gerçekleştirmek için tasarladıklarını dile getirdi.

Bir başka soru üzerine Bakan Eker, proje sayesinde üretilen ürünü üreticiden çıktığı anda izleyebileceklerini belirterek, “Dolayısıyla hale bunun ne kadarı girdi, ne kadarı girmedi? Bunu da takip edebileceğiz. Üretimi belli, hale giren belli. Hal Sistemi de marketler de buradan takip edilebiliyor. O zaman ne olur, takip edebilir ona göre tedbir alabilirsek üretici veya tüketici fiyatları ile market ve hal fiyatları arasındaki fark minimuma inmiş olur” diye konuştu.

 http://www.tarim.gov.tr